Сабумним Марио Илиев повишен в степен VI дан

  • Post author:
  • Post category:Events / News
  • Reading time:1 mins read

На 29.12.2019 г. Advanced Taekwon-do Europe ATEU повиши в степен VI дан сабумним Марио Илиев.

Сертификата бе връчен от президента на ATEU и Адвансед таекуон-до България мастер Борис Атанасов, след провеждането на клубния изпит за технически степени в спортна зала „Be shape“ – Люлин от  Сабумним Марио Илиев.

Участниците в изпита показаха отлично владеене на: основна техника, форми, двустъпков и свободен спаринг.

(Visited 472 times, 1 visits today)