Адвансед Таекуон-до е следващото ниво на ITF Таекуон-до (стил „Chang Hon“, създадено от ген. Чой) като модерно бойно изкуство, където обясненията на техниките са усъвършенствани, модернизирани, обогатени и прецизирани. Съчетава в себе си традиционната методика с най-модерните достижения на науки като: педагогика, психология, физиология, анатомия, биомеханика и др. Съобразено е с индивидуалните физически възможности и ментални потребности на практикуващите. Придържа се към традиционните форми и техники, но се концентрира върху философията „До“. Не включва спорт, политика и мистицизъм.

Освен покриване на ученически и майсторски технически степени (цветни и черни колани), бойното изкуство има практико-приложна насоченост (самозащита) и може да бъде релевантно средство за рекреация (развлечение, забавление, отмора, възстановяване и т.н.).

На трениращите се предоставят много възможности за самоусъвършенстване, личностно израстване и изграждане на увереност в собствените сили чрез участие в най-различни мероприятия: демонстрации, лагери, семинари и др. В тези изяви, водещо не е спортно-състезателното, а социалното начало.

Създателя на Таекуон-до ген. Чой многократно посочва, че поверява бъдещото развитие на изкуството на  своите майстори.  Един от тези майстори е ГМ Лим, който дълги години е работил съвместно с генерала. Той създава Advanced Taekwon-do, като се придържа към традиционните форми (туль), но се концентрира върху “До” и самоотбрана, без спортни събития, без политика и без мистицизъм.

„До” представлява съвкупност (система) от ценности, които се прилагат чрез спазване на принципите в бойните изкуства.     Придържането към тези принципи, води до изграждането нов, различен начин на живот, съобразен с бойните изкуства.

Основната цел на бойното изкуство е да изгради добри граждани. За да бъде пълноценен член на обществото, човек трябва да бъде в мир със себе си и „Да се чувства добре в собствената си кожа”. За да постигне това ниво, човек трябва да разбере философията „До” и да я приложи в своя живот.

Category: Техники

“Ширина на раменете” е относителна мерна единица в Таекуон-до, която се използва за определяне на дължината и ширината на позиции.

На практика този термин е само фиктивен и вероятно произлиза от ширината на раменете, но точният размер не съвпада – различен  е при всеки човек.

Майстор Хари Вонс, демонстрира как се измерва „ширината на раменете”.

 

При движение в позиция walking stance и изпълнение на удар, юмрукът се намира на една  вертикална линия с пръстите на стъпалото на предния крак. Знаейки, че дължината на walking stance, измерена от пръстите на стъпалото на предния крак до пръстите на стъпалото на задния крак е 1.5 (1 ½) пъти ширината на раменете, то размера на ширината на раменете може да се определи като се измери това разстояние и се раздели на 1.5.

Получава се точният размер на „ширина на раменете“, който е различен при всеки човек и е валиден за всички други позиции.

Category: Техники

Синусоидалната вълна (Sine wave) в Таекуон-до e последователност от отпускане на тялото, повдигане нагоре и движение надолу в края. Тя е основен принцип при изпълнение на техниките в Таекуон-до. Въведена е от ген. Чой в началото на 80-те години на миналия век. Същността на вълната е в изпълнението на техника едновременно с вертикално движение на тялото надолу.

A picture containing text, linedrawing Description automatically generated

Основната цел на вълната е да отличава движението в Таекуон-до от движението в Карате. Допълнително свързва Таекуон-до с ориенталската философия.

Според ген. Чой, вълната дава възможност да се повиши силата при изпълнението на техниката в Таекуон-до, посредством преобразуването на потенциалната енергия (натрупана при издигането на тялото при подготовката) в кинетична (посредством движението на тялото надолу в края).

Предимства:

  • Придава автентичност на Таекуон-до.
  • Повишава силата при изпълнение на техниките.

Недостатъци:

  • Трудна за изучаване и прецизно изпълнение.
  • Несъвместима с практическото изпълнение на определени техники.

Logo Description automatically generated with medium confidence

В корейската философия двата елемента са небето и земята (Чон-Джи) и са известни като Eum-Yang, а не Ин и Ян. Те често се представят като червено (небе) и синьо (земя) и заедно образуват „Таегук“ – централния символ на южнокорейския флаг.

(Visited 171 times, 1 visits today)