Advanced Taekwon-do е следващото ниво на Таекуон-до, като бойното изкуство, където методиката и техниките са усъвършенствани, модернизирани и разширени. Това го прави подходящо за обучение на деца, които днес са мнозинството от трениращите Таекуон-до. Липсва спортната ориентация и рисковете от контузии са сведени до минимум, което дава допълнителна възможност и на хора в напреднала възраст спокойно да го практикуват.
(Visited 1 times, 1 visits today)

Създателя на Таекуон-до ген. Чой многократно посочва, че поверява бъдещото развитие на изкуството на  своите майстори.  Един от тези майстори е ГМ Лим, който дълги години е работил съвместно с генерала. Той създава Advanced Taekwon-do, като се придържа към традиционните форми (туль), но се концентрира върху “До” и самоотбрана, без спортни събития, без политика и без мистицизъм.

(Visited 1 times, 1 visits today)

„До” представлява съвкупност (система) от ценности, които се прилагат чрез спазване на принципите в бойните изкуства.     Придържането към тези принципи, води до изграждането нов, различен начин на живот, съобразен с бойните изкуства.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Основната цел на бойното изкуство е да изгради добри граждани. За да бъде пълноценен член на обществото, човек трябва да бъде в мир със себе си и „Да се чувства добре в собствената си кожа”. За да постигне това ниво, човек трябва да разбере философията „До” и да я приложи в своя живот.

(Visited 1 times, 1 visits today)

“Ширина на раменете” е относителна мерна единица в Таекуон-до, която се използва за определяне на дължината и ширината на позиции.

На практика този термин е само фиктивен и вероятно произлиза от ширината на раменете, но точният размер не съвпада – различен  е при всеки човек.

Майстор Хари Вонс, демонстрира как се измерва „ширината на раменете”.

 

При движение в позиция walking stance и изпълнение на удар, юмрукът се намира на една  вертикална линия с пръстите на стъпалото на предния крак. Знаейки, че дължината на walking stance, измерена от пръстите на стъпалото на предния крак до пръстите на стъпалото на задния крак е 1.5 (1 ½) пъти ширината на раменете, то размера на ширината на раменете може да се определи като се измери това разстояние и се раздели на 1.5.

Получава се точният размер на „ширина на раменете“, който е различен при всеки човек и е валиден за всички други позиции.

(Visited 1 times, 1 visits today)
(Visited 76 times, 1 visits today)