През 2011 BUTF/ATEU въвежда три нива на обучение и оценка за деца от предучилищна възраст – Kid Level. С въвеждането на тази иновация се оптимизира учебния материал и изискванията към децата, съобразно техните възрастови възможности и психомоторика.

Техническите изисквания за Гуп включват комплекси от движения (форми), които имат сложни пространствено-времеви характеристики. Тези комлекси изискват логическо мислене и представляват част от тактиката на Бойното изкуство.  Формите в Таекуон-до са трудно усвояеми за 4-5 годишните деца, които все още имат нагледно-образно и нагледно-действено мислене. Детски степени дават възможност на най-малките деца, поетапно да бъдат оценявани  (изпитвани) като умения до достигането на ученическите степени. Трите Kid Level са встъпителни и необходимостта от тях е аналогична на предучилищната подготовка в детската градина за училище.

Предучилищните степени Kid Level, заемат място между белия колан, който детето получава като начинаещо и 9-ти Гуп ( първата ученическа степен, за която се полага изпит). Децата, притежаващи Kid Level се изпитват за първата си ученическа степен по олекотена програма.

(Visited 71 times, 1 visits today)