Таекуон-до е модерно Корейско бойно изкуство, предназначено за самозащита, без оръжие. Създадено е от ген. Чой Хонг Хи, на базата на техники от Карате и традиционни бойни стилове, за нуждите на Южнокорейската армия. На 11 април 1955 г., официално е обявено новото Корейско бойно изкуство с име ”TAE KWON DO”.

        В буквален превод „TAE” означава „удар с крак”, „KWON” означава „удар с ръка /юмрук/”, а „DO” означава „път /изкуство/”. Впоследствие името се променя на „TAEKWON-DO” за постигане на баланс между физическата тренировка “TAEKWON” и вътрешното усъвършенстване “DO”.

        Първата част от името „TAEKWON” представлява физическата част от бойното изкуство. Това са техниките с ръце и крака, които се тренират.  Всички техники имат теоретична обосновка и са подчинени на основни принципи от физиката и биомеханиката. Провеждат се редица научни изследвания, анализи на техники с цел – постигане на по-висока ефективност, разработват се нови методики и подходи на обучение, адекватни на модерния свят и новите постижения на науката и техниката. Всичко това определя Таекуон-до като модерно бойно изкуство.

        Втората част от името “DO” изразява философията на бойното изкуство – морални принципи, начин на мислене, с цел духовно израстване на личността и постигане на хармоничен, ползотворен и щастлив живот. „DO” се гради на базата на здравия разум и не бива да се възприема като религия.

 

(Visited 450 times, 1 visits today)