Изпитни изисквания за черни колани по Адвансед Таекуон-до

 • Post author:
 • Post category:Info / VIP
 • Reading time:3 mins read

Черните колани в Таекуон-до се наричат „дан”. Съществуват 9 степени на черни колани. Отбелязват се с римски номера от I до IX или съответния брой черти върху черния колан.  Обособени са в следните групи:

 • Младши инструктори /Boo sabum nim/ – от I до III дан.
 • Инструктори /Sabum nim/ – от IV до VI дан.
 • Майстори /Sahyun nim/ – VII и VIII дан.
 • Гранд майстори /Sasung nim/ – IX дан.

За покриване на степен дан са определени минимални периоди спрямо предходната степен, както следва:

 • За II дан 18 месеца.
 • За III дан 2 години.
 • За IV дан 3 години.
 • За V дан 4 години.
 • За VI дан 5 години.
 • За VII дан 6 години.
 • За VIII дан 7 години.
 • За IX дан 8 години.

Технически изпити се полагат за степените от I до VI дан и за тях съществуват определени технически изисквания.

Майсторските и Гранд майсторските степени се присъждат за заслуги към Таекуон-до по препоръка на оторизирани органи /например promotion комисия/ към международна федерация.

Изискванията за черни колани включват:

 • Практическа част – техники, който се демонстрират пред изпитващия инструктор. Включват:
  • Форми –  комплекс от атакуващи и защитни действия и тактики, в точно определена последователност, срещу въображаем противник.
  • Техника с крака – изпълнение на един или повече удара в комбинация със скок или въртене.
  • Спаринг – атакуващи и защитни движения с партньор по задание/ договорен / или  единоборство по определени правила / свободен /.
  • Самозащита –  техники за самоотбрана срещу въоръжен или не въоръжен противник.
  • Специална техника – чупене на една или повече дъски със скокове или въртене на дължина или височина.
  • Силов тест /чупене/ – чупене на голям брой дъски с един удар.
 • Теоретична част – тест или предварително подготвен тезис.

Количеството на изискванията и тяхната трудност са ясно дефинирани за ниските степени дан и стават условни за по-високите степени.

За всяка степен над I дан има по три нови форми.

Към изпитните изисквания за определена степен се включват и изискванията за предходните степени.

Посоченият брой на дъските за силовия тест и височината за специалната техника са ориентировъчни и се определят от изпитващият.

Изпитни изисквания за Черни колани

I дан – Черен колан:

 • Форми:
  • Choong-Moo
 • Техника с крака:
  • Triple kick /samjung chagi/
  • Twio dolmyo 360°
  • Flying double kick /Twimyo i-jungchagi/
 • Самозащита:
  • По преценка на изпитващият
 • Спаринг:
  • One step sparring
  • Free sparring
 • Специална техника:
  • Twimyo apjoomuk i-jung jirugi  – 2 дъски
  • Twimyo nopi apcha bushigi – 230 cm височина
  • Twimyo dollyo chagi – 200 cm височина
  • Twimyo bandae dollyo chagi – 180 cm височина
  • Twio Dolmyo yopcha jirugi – 180 cm височина
  • Twimyo nomo yopcha jirugi – 7×70 cm мъже, 6×50 cm жени
 • Силов тест /чупене/:
  • Ap joomok jirugi – 2 x 2 cm = 4 cm мъже
  • Sonkal yop taerigi – 2 x 2 cm = 4 cm жени
  • Dollyo chagi – 2 x 2cm=4cm мъже, 2×2 cm =4cm жени
  • Yopcha jirugi – 3 x 2cm=6cm мъже, 2 x2cm=4cm жени
  • Bandae dollyo chagi – 2x 2 cm = 4 cm
 • Теория:
  • Изпитни изисквания за ученически степени

II дан – Черен колан:

 • Форми:
  • Kwang-Gae
  • Po-Eun
  • Gae-Baek Tul
 • Техника с крака:
  • Triple kick /samjung chagi/
  • Sliding triple kick /mikulmyo samjung chagi/
  • Sliding different continuous kicks /mikulmyo yonsok chagi/
  • Flying double /triple/ kick /Twimyo i-jung/samjung/chagi/
 • Самозащита:
  • По преценка на изпитващият
 • Спаринг:
  • Step sparring /yaksok matsogi – ibo, ilbo & phiamyo/
  • Prearranged sparring /mobum matsogi/
  • Free sparring /jayu matsogi/
 • Специална техника:
  • Twimyo sonkal i-jung yop taerigi – 2 дъски
  • Twimyo nopi apcha bushigi – 240 cm височина
  • Twimyo bandae dollyo chagi – 190 cm височина
  • Twio dolmyo 360° yopchajirugi – 180 cm височина
  • Twimyo nomo yopcha jirugi – 8x70cm мъже, 7x50cm жени
 • Силов тест /чупене/:
  • Sonkal yop taerigi – 3x2cm = 6cm  мъже, 2x2cm = 4cm  жени
  • Tora yopcha jirugi – 3x2cm=6cm мъже , 2x2cm=4cm жени
  • Bandae dollyo chagi – 3x2cm=6cm  мъже, 2x2cm=4cm жени
 • Теория:
  • История на Таекуон-до
(Visited 1 263 times, 1 visits today)