Адвансед Таекуон-до Европа ATEU допуска Черен колан да се защити без възрастово ограничение, като изисквания са предвидени за различни възрастови групи.

На международно ниво ограничението във възрастта за защита на черен колан I Дан е различно в различните организации. Ограничение обикновено има за IV Дан и то е 18 години при АТЕУ. От там, по пътя на логиката, връщайки назад минималните срокове между степените – III Дан на 15 години, II Дан на 13 години и I Дан на 11.5 години. Това означава, че защита на I Дан под 11.5 години не е препоръчителна, но е възможна.

Някои организации (като ITF-K) въвеждат минимална възраст за допускане до черен колан. Това решение обикновено е аргументирано с „менталното” израстване на кандидата. ITF-V настоява всички черни колани под 17 г. възраст да носят черен колан с бяла ивица.

Тенденцията в световен мащаб е занижаване на възрастовата граница, така че да не се задържа развитието на трениращия. По подобна система инструкторите между ІV и VІ Дан биха били в една сравнително по-работоспособна за демонстрирането на по-сложните за изпълнение техники.

(Visited 85 times, 1 visits today)