Китайски йероглиф за Dao

Генерал Чой е работил много усилено за развитието на Таекуон-до, като бойно изкуство. През 1983г., той публикува „Енциклопедия Таекуон-до”, която съдържа основна информация за „До”. В неговата последна публикация, Guidebook for Moral Culture, Генерал Чой признава нуждата от фокусиране върху “До“, философията, колкото и върху техниките. В тази книга, той изразява желанието си, следващото поколение да се занимае с този въпрос.

“До“ произлиза от китайската дума Dao, която може да се преведе буквално като “Пътят”.

“До“ има много значения. В преподаването на бойното изкуство можем да определим “До“, като “начина да станеш по-добър човек и да живееш по-щастлив живот”.
Корейски йероглиф за Do

Генерал Чой обяснил, че неговото ново бойно изкуство не било много популярно в началото (1955). За да бъде сигурен в правилното произношение на името, той го написал като три отделни думи: “Tae”, “Kwon” и “Do”. С публикуването на първата си книга на английски, озаглавена “Taekwon-Do”, той променил изписването. Генерал Чой обяснил, че промяната е предназначена да подчертае нуждата от баланс между физическата тренировка (tae и kwon) и вътрешната тренировка (do).

“До” се развива около философията на Таекуон-до, която е изразена с принципите в Таекуон-до и може да бъде обобщена чрез двете последни изявления в Клетвата на Ученика:

 • Аз ще защитавам свободата и справедливостта.
 • Аз ще градя един по-мирен свят.

Философия на Таекуон-до: “До”

В Бойните изкуства основната цел е да изградят добри граждани и пълноценни членове на обществото, които имат:

 • Добра ценностна система.
 • Здрав ум и силно тяло.

За да стане пълноценен член на обществото, човек трябва :

 • Да бъде в мир със себе си.
 • Да се чувства добре в собствената си кожа.

За да постигне това ниво човек трябва да разбере “До“ и да го приложи в своя живот.Когато сме щастливи, ние можем да помогнем и на другите.

Основна цел на “До” е формирането на здрава ценностна система и човешки добродетели, които да помогнат на практикуващите да живеят пълноценно и да постъпват правилно.

Философията на Генерал Чой е била значително повлияна от Кодекса на поведение в бойните изкуства и от:

 • Конфуций – Китайски философ, роден 551 пр.н.е. Той учи:
  • ДА БЪДЕШ – Опознай себе си и се обогати чрез самооценка и непрестанно обучение (тренировка).
  • ДА СЕ ДЪРЖИШ – Изгради хармоничен семеен живот чрез прилагане на моралната култура.
  • ДА ПРАВИШ – Използвай познанията и упорития си труд, за да донесеш ред на обществото, в което живееш.
  • ДА ВОДИШ – Работи с мъдрост и отдаденост, за да донесеш мир на света.
 • Лао Дзъ – Китайски философ, считан за съвременник на Конфуций. Лао Дзъ подчертава:
  • Уважението към естествения свят.
  • Баланса между Ин и Ян.
  • Ние трябва  да опазваме околната среда.
  • Ние трябва  да постигнем равновесие в живота си.
 • Буда – Сидхарта Гаутама, роден през 563 пр.н.е.Основател на Будизма; почитан като първия Буда. Той учи, че:
  • Ние трябва да уважаваме всички живи същества.
  • Честа причина за проблемите е егоизмът.
  • Хората никога не са доволни.
  • Несекващо желание + липса на самоконтрол + невежество = страдание.
  • За да спрем страданието, трябва да се научим да:
   • изоставяме егото,
   • упражняваме самообладанието,
   • разпознаваме всеобщите ценности,
   • развиваме познания и решения си.
 • Далай Лама – Модерен Будизъм. Негово Светейшество Далай лама XIV, Тензин Гятсо, роден през 1935г., се явява духовен лидер на Тибетския Будизъм. Най-популярните книги на Далай Лама са “Изкуството на щастието” и “Древна Мъдрост, Модерен Свят”. Той учи, че:
  • Ключът към създаването на по-добър и миролюбив свят е любовта и състраданието към другите.
  • Индивидите могат да променят обществото, и ние имаме отговорността да го сторим.

Принципите в Таекуон-до:

 • Учтивост /Уважение/ – Ye Ui.
  • Добри обноски.
  • Етикет.
  • Доброта.
  • Взаимопомощ.
  • Вярност.
  • Съпричастие.
  • Толерантност.
  • Състрадание.
  • Загриженост за обкръжението ни.

Примери:

Когато ходим на тренировки по Taekwon-Do, спазваме правилата за облекло и правилата за държание.

Не нарушаваме реда.

 • Честност /Почтеност/  – Yom Chi
  • Прецизност.
  • Прозрачност.
  • Искреност.
  • Откровеност.
  • Безпристрастност.
  • Разпознаване на потенциалните конфликти на интереси.

Примери:

Казваме истината.

Никога няма да използваме фалшиви дъски за чупене на демонстрация.

Избягваме всяка проява на неприличие.

 • Упоритост /Постоянство/ – In Nae.
  • Положително отношение.
  • Отдаденост.
  • Фокусиране върху целта.
  • Превъзмогване на трудностите.
  • “Продължаване” след провал.

Примери:

След неуспех на изпит за степен, ние продължаваме да тренираме усилено за следващия опит.

Поставяме си разумни цели, подготвяме планове за действие, променяме ги когато е нужно, и продължаваме да работим докато не успеем.

 • Самоконтрол /Самообладание/ – Guk Gi.
  • Не сме подвластни на емоциите , желанията и импулсите си.
  • Анализираме мислите си.
  • Действаме съгласно принципите си.

Примери:

Винаги мислим за последствията преди да действаме.

В конфликтна ситуация запазваме спокойствие.

Без самообладание е невъзможно да се изпълнят останалите четири принципа.

 • Непоколебим Дух – Baekjul Boolgool.
  • откажем да пренебрегнем принципите си.
  • защитаваме справедливостта.
  • надвием страховете си.
  • бъдем решителни и смели.
  • Поемаме разумни рискове.

Примери:

Вземаме правилното решение, дори то да е необичайно.

Мислим за живота на тези, които са показали непоколебим дух и се опитваме да бъдем като тях.

 

Клетва на Ученика:

 1. Аз ще спазвам принципите на Таекуон-до.
 2. Аз ще уважавам инструктора и по-старшите.
 3. Аз никога не ще злоупотребя с Таекуон-до.
 4. Аз ще защитавам свободата и справедливостта.
 5. Аз ще градя един по-мирен свят.

Чрез практикуването на Таекуон-до и воденето на живот, съобразен с основните му ценности, ние ще станем по-добри граждани и ще можем да изградим един по-добър свят.

Ценности:

Истина, Уважение, Състрадание, Щедрост, Толерантност, Хармония, Баланс, Мир, Справедливост, Свобода, Съчувствие.

Традицията в Taekwon-Do

Корейското военно наследство още се усеща силно в Taekwon-Do:

 • Уважение на властта.
 • Подчертаване на лоялността към майсторите.
 • Значимостта на установените правила.

 

Протокола = “До“?

Някои инструктори смятат че преподаването на “До“ означава просто да се преподават правилата от протокола. Практикуващите Таекуон-до трябва да се научат на нещо повече от действията и думите изисквани от протокола. Те трябва да научат самото им значение и защо следваме протокола.Съществено е всички практикуващи да разбират връзката между “До“ и протокола.

 

“До“ = Здрав разум

“До“ не е само източно понятие. То преподава всеобщи ценности. “До“ е закона на здравия разум. В следствие от преподаване на “До“:

 • Всички ще показват взаимно уважение.
 • Отношението към всеки ще бъде честно и справедливо.

 

Ползите от “До”

Крайната цел на бойните изкуства е да възпитат добри граждани и да градят по-добро и мирно общество. “До” е мощно средство за помощ на учениците да изпълнят тази цел, като им помага:

 • Да станат хора, които са силни не само физически, но и духовно.
 • Да развият добра ценностна система, която да ги напътства във вземането на правилните решения.
 • Да открият успеха и щастието в живота си.
 • Да станат добри водачи, така че да въздействат позитивно на околните.

Например:

Без разбирането на “До“, ученикът достигнал до висока степен черния колан или този който многократно побеждава на състезанията ще развие голямо самочувствие, ставайки арогантен и непочтителен към останалите.

Чрез разбирането на “До“, ученикът ще разбере значението на това да остане скромен и смирен.

Учениците ще започнат да помъдряват и да дават добър пример на останалите.

Чрез изучаването и преподаването на “До“, инструкторите ще разберат и довършат Taekwon-Do, а не само “Taekwon”. Те ще дадат по-добър пример на учениците си. Инструкторите справедливо ще бъдат горди да могат да покажат на учениците си пътя към по-щастлив живот.

Например:

Ако не разбират “До“, някои изтъкнати инструктори и майстори може да станат прекалено уверени и да злоупотребят с позицията си.

Принципите на “До“ изискват да се показва уважение към всеки, без значение от възраст или степен.

Инструкторите, които прилагат “До“ е по-възможно да използват позицията си, за да имат положително въздействие върху практикуващите, да станат по-добри таекуондисти, граждани и да могат да достигнат целта си за по-щастлив живот.

Днес има много проблеми в обществото. Много хора, дори и да са много богати, не са щастливи. Преподаването на “До“ ще помогне на хората да имат по-щастлив живот.

В много страни гражданството не е част от образователната система. Чрез преподаването на “До“  може да се запълни тази нужда. Таекуон-до ще изгражда добри и пълноценни граждани и бъдещи лидери, които ще имат позитивно въздействие над другите.

(Visited 220 times, 1 visits today)