Адвансед* Таекуон-до е следващото ниво на ITF Таекуон-до (стил „Chang Hon“, създадено от ген. Чой) като модерно бойно изкуство, където обясненията на техниките са усъвършенствани, модернизирани, обогатени и прецизирани. Съчетава в себе си традиционната методика с най-модерните достижения на науки като: педагогика, психология, физиология, анатомия, биомеханика и др. Съобразено е с индивидуалните физически възможности и ментални потребности на практикуващите. Придържа се към традиционните форми и техники, но се концентрира върху философията „До“. Не включва спорт, политика и мистицизъм.

Освен покриване на ученически и майсторски технически степени (цветни и черни колани), бойното изкуство има практико-приложна насоченост (самозащита) и може да бъде релевантно средство за рекреация (развлечение, забавление, отмора, възстановяване и т.н.).

На трениращите се предоставят много възможности за самоусъвършенстване, личностно израстване и изграждане на увереност в собствените сили чрез участие в най-различни мероприятия: демонстрации, лагери, семинари и др. В тези изяви, водещо не е спортно-състезателното, а социалното начало.

Създадено е от Гранд Майстор Джеймс Лим. У нас се разпространява от Advanced Taekwon-do Europe.

През Ноември, 1999 г., в интервю Генерал Чой заявява:

“Както казах, изследванията ми приключиха в средата на 80-те години и няма да направя повече напредък в живота си, наследството от развитието на ТАЕКУОН-ДО за бъдещето остава с майсторите на изкуството, отсега нататък. Аз поверявам развитието на Таекуон-до на тях.“

ГМ Лим продължава да развива изкуството и създава Advanced Taekwon-do

Advanced Таекуон-до се припокрива технически с ITF Таекуон-до – техниките и формите са идентични с описаните в Енциклопедията.

Разликите между Advanced и ITF са предимно организационни – липсата на състезателен правилник и допускането на различни екипи/добоци при Advanced. По отношение на изпитните изисквания при Advanced се прилагат технически идентични с ITF изисквания от Енциклопедията, но системата от степени е разширена с детски степени Kids levels и Poom. На ниво организация Advanced делегира право на инструктора да изпитва до една степен по собствената си, още от I Дан може да изпитва и присъжда ученически степени Гуп.

Предимствата на Адвансед Таекуон-до са:

  • ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ – Предлага модерна методика и актуализирани програми за обучение. Практико-приложна насоченост (самозащита) и е релевантно средство за рекреация (развлечение, забавление, отмора, възстановяване и т.н.).
  • САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ЛИЧНОСТНО ИЗРАСТВАНЕ – Изграждане на увереност в собствените сили чрез участие в най-различни мероприятия: демонстрации, лагери, семинари и др. В тези изяви, водещо не е спортно-състезателното, а социалното начало.
  • БОЙНО ИЗКУСТВО:
    • Няма спортна дейност.
    • Липсват ограничения за сътрудничество с други организации.
    • Без политика и мистицизъм.
*Advanced значение:
напреднал, модерен, съвременен, свободомислещ, модернистичен и т.н.
(Visited 408 times, 1 visits today)