Адвансед ТКД България

Адвансед Таекуон-до България е българският уеб сайт с адрес taekwon-do.bg на Европейската дивизия (ATEU), част от Advanced Taekwon-do International (ATI).

Мисията на ATEU в България e „Да предложи открит път и достъп за всички до Адвансед Таекуон-до„. Основните цели на организацията са:

 • Да развива Адвансед Таекуон-до цялостно, във всичките аспекти на бойно изкуство, без да го политизира или превръща в спорт.
 • Да осигурява организационна подкрепа на клубовете развиващи Адвансед Таекуон-до.
 • Да въведе модерна и конкурентно способна организационна схема залагаща на качество, опции и преференции за клубове, инструктори и трениращи.
 • Да сертифицира степени по Адвансед Таекуон-до.

За реализиране на целите си Европейската дивизия поддържа контакти с международни организации и Гранд Майстори развиващи бойни изкуства по света. Инструктори от организацията участват ежегодно в международни мероприятия, поддържайки високо и актуално ниво на знания и умения по Таекуон-до и други бойни изкуства.

Развиващите Адвансед Таекуон-до, инструктори и клубове  разполагат с:

 • Бизнес подход за развитие на Адвансед Таекуон-до, съобразен с маркетинговите условия на средата.
 • Комплексно обучение по Адвансед Таекуон-до посредством модерна методика, международна терминология, преподаване на теория и лекции на тема „DO”.
 • Нови форми на обучение.
 • Изпити за повишаване на технически степени по унифицирани международни изисквания.
 • Международно сертифициране.
 • Достъп до международни мероприятия.
 • Спортна екипировка.
 • Учебни помагала.
 • Рекламни материали.

ATEU предлага редица иновации, достъпни за развиващите Адвансед Таекуон-до:

 • Безплатен франчайз на Адвансед Таекуон-до.
 • Право на всеки инструктор да провежда сам изпити за технически степени по Адвансед Таекуон-до в своя клуб.
 • Право на всеки клуб да ползва индивидуална екипировка с различен цвят и дизайн.
 • Защитаване на черен колан (от I до VI дан) с Blitz Black Belt тест.
 • Възможност за компенсация на години между дановете, в които практикуващият е бил забавен в своето израстване в степен.
 • Система за градиент и оценка на деца от четири до шест годишна възраст (Kid Levels).

Адвансед Таекуон-до Европа има следните предимства спрямо класическите организации развиваши Таекуон-до:

Иновативни продукти

Разширеният набор от технически степени за деца и блиц – тестът за черен колан са два наистина работещи примера.

ОНЛАЙН УСЛУГИ

Модерен уебсайт. Онлайн тестове за черен колан, регистрация и автоматизирани заявки за сертификати.

БИЗНЕС ОРИЕНТАЦИЯ

Осигуряване на ноу-хау за оптимизиране на бизнеса на инструкторите.

АДВАНСЕД МЕНИДЖМЪНТ

Двама съпрезидента и инструкторски борд са модерна структура с много бърза реакция при вземането на решения.

Повишаване на инструктори

Семинари с майстори и ГМ. Гъвкави варианти за повишаване на техническите степени.

 

(Visited 211 times, 1 visits today)