ATEU logoAdvanced Taekwon-do Europe е запазена търговска марка 00093554, защитена от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Така се гарантира автентичност на издаваните сертификати за степени с логото на АТЕУ, защото използването на запазената марка без оторизация от притежателя е забранено от закона.

 

2015136003N 2 Page 1а

Според ЗКК имитацията на търговска марка се счита за нелоялна конкуренция. Член 35 от ЗЗК, в който е уредена забраната за имитация, е изключително широк и включва на практика пълен набор от обекти на имитация. Всъщност може да се каже, че щом е налице поне потенциална заблуда на потребителите относно този, от когото купуват стоките или услугите, или дори относно самите стоки или услуги, то налице е имитация.

Имитацията следва от сходствата, касаещи цялостния външен вид – съвпадаща формата, подобни символи и цветовете. Визуалното сходство между символите или фонетичното сходство на надписите. Всичко това, което води до заблуда на потребителя.

Практиката на Комисията за защита на конкуренцията(КЗК) през последните години сочи, че текстът на чл.35 от ЗЗК е ефективен юридически инструмент за отстояване правата на пазарните субекти, засегнати чрез нелоялни практики и насочени към увреждане права на интелектуална собственост в по-широк аспект.

(Visited 25 times, 1 visits today)