Адвансед Таекуон-до Европа ATEU водени от ярката мисъл на Стив Джобс „Иновациите разграничават лидера и последователя“, разработва и въвежда редица иновации, като:

  • БЕЗПЛАТНО ЧЛЕНСТВО

ATEU предлага иновативна, гъвкава схема за сътрудничество с инструктури развиващи Таекуон-до, при взаимен интерес.  Атрактивен вариант е безплатното членство към ATEU, при ангажимент инструкторът да провежда технически изпити по Адвансед Таекуон-до.

Инструкторът получава право да провежда изпити за технически степени (Гуп/Дан) по правилата и условията на ATEU. Децата на възраст под 7 години могат да бъдат изпитвани за детски степени (Kid Level). Новите технически степени по Адвансед Таекуон-до  се сертифицират от ATEU.

Изискванията за технически степени гуп са публикувани тук и тук.

  • ПРОМОЦИИ НА ИНСТРУКТОРИ 

ATEU  предлага решение за инструктори по Таекуон-до, които са с дългогодишен опит, но са изостанали в техническите степени (Дан). Подобно изоставане може да е следствие на обективни фактори – липса на изпитващ или невъзможност да се участва в международен семинар. Тогава е възможно съкращаване на срока за защита на по-висока техническа степен от инструктора.

През 2015 г. инструктори от АТЕУ, които са стигнали от I Dan до IV Dan за доста повече от нормалните 6,5 години са допуснат да защитят следваща степен, само 2 години, след предходния изпит. Същите инструктори са промотирани отново през 2017 г.

  • ИЗПИТВАЩ ИНСТРУКТОР – инструктор с право да изпитва собствените си ученици.

 

  • Черен колан за деца – може да се защити без възрастово ограничение, като изисквания са предвидени за различни възрастови групи.

  • Blitz Black Belt Test

През 2015 бе приложен напълно нов формат на изпит за черен колан, различен от стандартната “закостеняла” схема, при която инструкторът задава техники и брои на корейски език. Новият формат носи наименованието  Blitz Black Belt Test и е разработен от екипа на Адвансед Таекуон-до Европа. Този тест е изключително подходящ за онлайн/офлайн изпити.

Изпитът протича като зрелищна демонстрация пред изпитващите и гостите. За 30 минути кандидатите представят уменията си в договорен и свободен спаринг, самозащита, форма, специална техника и силов тест. Преминаването през всичките дисциплини е без отегчителни паузи и прекъсвания. Работата на изпитващия се свежда единствено до това, да наблюдава и оценява кандидатите по съответните технически изисквания. След демонстрацията с кандидатите за черен колан се провежда беседа на тема теория. Въпросите обхващат историята на бойното изкуство, обяснение на техники и позиции и философия „ДО“.

Резултатът от  първия в Европа Blitz Black Belt Test, бе впечатляващ: Кандидатите бяха по-спокойни и уверени. Публиката  изказа удовлетворение от видяното със своите аплодисменти. Цялото внимание, бе насочено единствено към представянето на участниците, а работата на изпитващите протече спокойно и почти незабелязано.

 

  • KID LEVEL

През 2011 ATEU въвежда три нива на обучение и оценка за деца от предучилищна възраст – Kid Level. С въвеждането на тази иновация се оптимизира учебния материал и изискванията към децата, съобразно техните възрастови възможности и психомоторика.

Техническите изисквания за Гуп включват комплекси от движения (форми), които имат сложни пространствено-времеви характеристики. Тези комлекси изискват логическо мислене и представляват част от тактиката на Бойното изкуство.  Формите в Таекуон-до са трудно усвояеми за 4-5 годишните деца, които все още имат нагледно-образно и нагледно-действено мислене. Детски степени дават възможност на най-малките деца, поетапно да бъдат оценявани  (изпитвани) като умения до достигането на ученическите степени. Трите Kid Level са встъпителни и необходимостта от тях е аналогична на предучилищната подготовка в детската градина за училище.

Предучилищните степени Kid Level, заемат място между белия колан, който детето получава като начинаещо и 9-ти Гуп ( първата ученическа степен, за която се полага изпит). Децата, притежаващи Kid Level се изпитват за първата си ученическа степен по олекотена програма.

  • Дистанционно обучение/изпит за техническа степен

В началото на 2020 г. ATEU проведе първия успешен дистанционен изпит за техническа степен. За всеки желаещ да бъде повишен в техническа степен Гуп или Дан в Адвансед Таекуон-до е достъпна възможност за промоция. Необходимо е да са подаде заявка (по образец) и да изпратят видеоклипове и снимки с изпълнение на техники изисквани за новата степен. При изпълнени критерии ATEU издава съответния сертификат за новата степен. Защитилите черен колан получават допълнително към  сертификата карта и значка на ATEU.

Изискванията за Гуп и Дан са посочени на сайта организацията.

  • NEXT BELT NOW – ИЗВЪНРЕДЕН ИЗПИТ ЗА СТЕПЕН ПО ВРЕМЕ НА ТРЕНИРОВКА

След локдауните от 2020 и пандемията в залите се оказаха групи от практикуващи с различни степени. Подготовката на такава група за изпит е  предизвикателство към инструкторите. Очевидно е как едни практикуващи са готови за нова степен, преди останалите, но чакат изпита…

Така възникна идеята готовите практикуващи да бъдат повишени в степен преди изпита, по време на тренировката на която демонстрират своята готовност

Next belt now е иновация, позволяваща повишаване в степен на подготвен практикуващ по време на мероприятие (тренировка, семинар или лагер), без предварително планиран изпит.

(Visited 226 times, 1 visits today)