Адвансед Таекуон-до Европа ATEU водени от ярката мисъл на Стив Джобс „Иновациите разграничават лидера и последователя“, разработва и въвежда редица иновации, като:

БЕЗПЛАТНО ЧЛЕНСТВО

ATEU предлага иновативна, гъвкава схема за сътрудничество с инструктури развиващи Таекуон-до, при взаимен интерес.  Атрактивен вариант е безплатното членство към ATEU, при ангажимент инструкторът да провежда два технически изпита в годината.

ИЗПИТВАЩ ИНСТРУКТОР

Инструкторът получава право да провежда изпити за технически степени (Гуп/Дан) на учениците си по правилата и условията на ATEU. Децата на възраст под 7 години могат да бъдат изпитвани за детски степени (Kid Level). Новите технически степени по Таекуон-до  се сертифицират от ATEU.

Изискванията за технически степени гуп са публикувани тук и тук.

РАНГ КОМПЕНСАЦИЯ 

ATEU  предлага решение за компенсация на инструктори по Таекуон-до, които са с дългогодишен опит, но са изостанали в техническите степени (Дан). Подобно изоставане може да е следствие на обективни фактори – липса на изпитващ или невъзможност да се участва в международен семинар. Тогава е възможно съкращаване на срока за защита на по-висока техническа степен от инструктора.

KID LEVEL

През 2011 г. ATEU въвежда три нива на обучение и оценка за деца от предучилищна възраст – Kid Level. Трите Kid Level са встъпителни и необходимостта от тях е аналогична на предучилищната подготовка в детската градина за училище. Предучилищните степени Kid Level, заемат място между белия колан, който детето получава като начинаещо и 9-ти Гуп ( първата ученическа степен, за която се полага изпит). Децата, притежаващи Kid Level се изпитват за първата си ученическа степен по олекотена програма.

ЧЕРЕН КОЛАН ЗА ДЕЦА

Черен колан може да се защити без възрастово ограничение, като изисквания са предвидени за различни възрастови групи.

BLITZ BLACK BELT

През 2015 г. бе приложен напълно нов формат на изпит за черен колан, различен от стандартната “закостеняла” схема, при която инструкторът задава техники и брои на корейски език. Новият формат носи наименованието  Blitz Black Belt Test и е разработен от екипа на Адвансед Таекуон-до Европа. Този тест е изключително подходящ за онлайн/офлайн изпити.

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ/ИЗПИТ

В началото на 2020 г. ATEU проведе първия успешен дистанционен изпит за техническа степен. За всеки желаещ да бъде повишен в техническа степен Гуп или Дан в Таекуон-до е достъпна възможност за промоция. Необходимо е да са подаде заявка (по образец) и да изпратят видеоклипове и снимки с изпълнение на техники изисквани за новата степен. При изпълнени критерии ATEU издава съответния сертификат за новата степен.

NEXT BELT NOW 

Next belt now е иновация, позволяваща повишаване в степен на подготвен практикуващ по време на мероприятие (тренировка, семинар или лагер), без предварително планиран изпит.

ПУМ – ПОЛУЧЕРВЕН / ПОЛУЧЕРЕН КОЛАН

В Адвансед Таекуон-до Европа предлага допълнителна степен между нивата Гуп и Дан – кандидат за черен колан. Степента се нарича “Пум/Poom” и е предназначена за практикуващи под определена възраст.

В различните международни организации тази възраст варира между 9 – 16 г. У нас инструкторът преценява на колко години да е границата, според конкретния случай.

(Visited 287 times, 1 visits today)