Изпит за черни колани – лято 2023

  • Post author:
  • Post category:Events / News
  • Reading time:2 mins read

На 7.5.2023 г. в залата на Евроатлас се проведе изпит за черни колани. За нови степени се явиха членове на клуб СИТХ 13. Изпита се проведе от майстор Б. Атанасов – Президент на Advanced Taekwon-do Europe. За провеждане на изпита асистираше сабумним Т. Гиздов.

Изпитът се проведе във формат Blitz Black Belt test. Участниците В. Христова и Т. Тодорова презентираха демонстрация на различните дисциплини в Таекуон-до – форма (тул), основна техника, самозащита, договорен и свободен спаринг, силов тест и специална техника. Изпълнени бяха необходимите техники за покриване на новите данове.

Участниците от СИТХ 13 се представиха достойно и покриха следващото техническо ниво, за което им бяха връчени нови сертификати от ATEU.

Гост на мероприятието бе сабумним Иво Стефанов. Той е започнал да тренира таекуон-до преди над 30 години именно в клуб Евроатлас. От тогава датира познанството му с майстор Б. Атанасов, с който през годините често са тренирали съвместно в различни зали.

Изпитът бе част от подготовката за провеждането на открития международен семинар в края на месеца. Семинарът ще бъде кулминационното мероприятие на АТЕУ за тази учебна година.

Пожелаваме много здраве и успехи на носителите на черни колани от клуб СИТХ 13!

(Visited 135 times, 1 visits today)