Какво е „ ширина на раменете” и какъв смисъл има в Таекуон-до?

Category: Техники

“Ширина на раменете” е относителна мерна единица в Таекуон-до, която се използва за определяне на дължината и ширината на позиции.

На практика този термин е само фиктивен и вероятно произлиза от ширината на раменете, но точният размер не съвпада – различен  е при всеки човек.

Майстор Хари Вонс, демонстрира как се измерва „ширината на раменете”.

 

При движение в позиция walking stance и изпълнение на удар, юмрукът се намира на една  вертикална линия с пръстите на стъпалото на предния крак. Знаейки, че дължината на walking stance, измерена от пръстите на стъпалото на предния крак до пръстите на стъпалото на задния крак е 1.5 (1 ½) пъти ширината на раменете, то размера на ширината на раменете може да се определи като се измери това разстояние и се раздели на 1.5.

Получава се точният размер на „ширина на раменете“, който е различен при всеки човек и е валиден за всички други позиции.

(Visited 1 times, 1 visits today)