Защо изучаваме философията „До”?

Category: Адвансед Таекуон-до

Основната цел на бойното изкуство е да изгради добри граждани. За да бъде пълноценен член на обществото, човек трябва да бъде в мир със себе си и „Да се чувства добре в собствената си кожа”. За да постигне това ниво, човек трябва да разбере философията „До” и да я приложи в своя живот.

(Visited 3 times, 1 visits today)