Какво представлява синусоидалната вълна в Таекуон-до?

Синусоидалната вълна (Sine wave) в Таекуон-до e последователност от отпускане на тялото, повдигане нагоре и движение надолу в края. Тя е основен принцип при изпълнение на техниките в Таекуон-до. Въведена е от ген. Чой в началото на 80-те…

Какво е „ ширина на раменете” и какъв смисъл има в Таекуон-до?

“Ширина на раменете” е относителна мерна единица в Таекуон-до, която се използва за определяне на дължината и ширината на позиции. На практика този термин е само фиктивен и вероятно произлиза от ширината на раменете, но точният размер не…