Защо изучаваме философията „До”?

Основната цел на бойното изкуство е да изгради добри граждани. За да бъде пълноценен член на обществото, човек трябва да бъде в мир със себе си и „Да се чувства добре в собствената си кожа”. За да постигне…

Какво представлява философията „До”?

„До” представлява съвкупност (система) от ценности, които се прилагат чрез спазване на принципите в бойните изкуства.     Придържането към тези принципи, води до изграждането нов, различен начин на живот, съобразен с бойните изкуства.

Как е създадено Advanced Taekwon-do?

Създателя на Таекуон-до ген. Чой многократно посочва, че поверява бъдещото развитие на изкуството на  своите майстори.  Един от тези майстори е ГМ Лим, който дълги години е работил съвместно с генерала. Той създава Advanced Taekwon-do, като се придържа…

Какво е Advanced Taekwon-do?

Адвансед Таекуон-до е следващото ниво на ITF Таекуон-до (стил „Chang Hon“, създадено от ген. Чой) като модерно бойно изкуство, където обясненията на техниките са усъвършенствани, модернизирани, обогатени и прецизирани. Съчетава в себе си традиционната методика с най-модерните достижения на…