Next Belt Now – извънреден изпит за степен по време на тренировка

  • Post author:
  • Post category:Info / News / VIP
  • Reading time:1 mins read

Изпитите за технически степени в Таекуон-до са рутинни мероприятия в клубовете. Практиката е да се правят един два или три изпита в годината, които са предварително планирани в календара на организацията. Това дава възможност на практикуващите в групата да се подготвят съвместно за предстоящия изпит. В процеса на подготовка винаги едни практикуващи напредват значително по-бързо от останалите. Това налага те да се забавят и да изчакат останалите от групата.

DSC 0289a 1

През 2015 г. BUTF въведе иновацията Blitz Black Belt Test – напълно нов формат за изпитите за черен колан, различен от стандартната “закостеняла” схема, при която инструкторът задава техники и брои на корейски език. Изпитът протече като зрелищна демонстрация пред изпитващите инструктор и гостите. Преминаването през всичките дисциплини на таекуон-до преливаше от една в друга без отегчителни паузи и прекъсвания. Работата на изпитващия се свеждаше единствено до това, да наблюдава и оценява кандидатите по съответните технически изисквания.

Така възникна въпроса – какво може да се предложи, като иновация за цветните колани?

С течение на времето отговора дойде сам. След локдауните и пандемията в залите се оказаха групи от практикуващи с различни степени. Подготовката на такава група за изпит е  предизвикателство към инструкторите. Очевидно е как едни практикуващи са готови за нова степен, преди останалите, но чакат изпита…

Така възникна идеята готовите практикуващи да бъдат повишени в степен преди изпита, по време на тренировката на която демонстрират своята готовност.

Next belt now е иновация, позволяваща повишаване в степен на подготвен практикуващ по време на мероприятие (тренировка, семинар или лагер), без предварително планиран изпит. Повишения може веднага да си върже новия колан, с което се ангажира до една седмица да придобие сертификат за новата степен, по съответните условията на клуба/организацията.

АТЕУ въвежда Next belt now от септември 2022 г.

(Visited 30 times, 1 visits today)