Kурс по биомеханика в Таекуон-до

  • Post author:
  • Post category:Events / News
  • Reading time:2 mins read

От 25.02 до 30.03.2023 г. Гранд Майстор Рудолф Кан проведе онлайн курс по биомеханика в Таекуон-до. В програмата на курса бяха включени лекции, практически демонстрации и отговори на въпроси от участниците.

Разгледани бяха елементи от теория на силата в Таекуон-до, не само като физични величини, а и като част от реални техники. Чрез примери и графики бяха представени масата, скоростта, силата, импулса и енергията при изпълнение на техника. Обяснени бяха редица специфики при изпълнение на техники от биомеханична гледна точка. ГМ Кан допълни и изясни редица обяснения на ген. Чой давани на международни семинари и останали спорни.

Огромно внимание бе отделено на прецизното изпълнение на синусоидалната вълната  за постигане на максимален резултат. ГМ Кан даде собствена дефиниция на вълна в Таекуон-до. Показа в детайли оптималното изпълнение и посочи неточностите при вариантите на вълната от други организации и Гранд майстори.

Гранд Майстор Кан водеше курса и отговаряше на въпроси от участниците, а превод извършваше Александра Кан.

От Адвансед Таекуон-до Европа ATEU в курса успешно участва Майстор Б. Атанасов.

Информацията от курса ще намери място в новата редакция на книгата Адвансед Таекуон-до – модерното бойно изкуство и на сайтовете от веригата.

Адвансед Таекуон-до Европа продължава да подържа контакти с международни организации и Гранд майстори развиващи Бойни изкуства. Това позволява на Майсторите и инструкторите от ATEU да поддържат високо и актуално ниво на знания и технически умения в Бойните изкуства.

 

(Visited 36 times, 1 visits today)