BUTF се трансформира в Advanced Taekwon-do Bulgaria

  • Post author:
  • Post category:Events / Info / News / VIP
  • Reading time:1 mins read

Българска Таекуон-до Федерация BUTF е учредена през 2009, като алтернатива на съществуващите таекуон-до организации в България с мисията „Да предложи открит път и достъп за всички до Таекуон-до“. Това което я правеше различна през годините, е че е единствената организация в България, която развива таекуон-до като бойно изкуство, без спортно-състезателна насоченост.

BUTF работи успешно по модерни методики и иновативен модел на управление. Предлага гъвкави условия за членство и предоставя спокойни условия за работа на клубовете и инструкторите. BUTF въведе редица иновации, приложи собствено „Ноу-хау“ в създаване и поддръжка на уеб сайтове, маркетинг и мениджмънт на организацията, изготви програми за обучение на деца, издаде две книги и редовно публикува статии в броевете на „Totally Taekwondo Magazine“.

За да реализира иновативните си идеи BUTF трябваше да прекрати сътрудничеството си с ITF-V през 2010 и да се насочи към  Advanced Taekwon-Do International (ATI). През 2011 на конгрес в България в присъствието на GM James Lim, бе основана европейска дивизия на ATI с името Advanced Taekwon-Do Europe ATEU (ATKD.EU). В борда на ATKD.EU, място за съвместно сътрудничество заеха членовете на ATI от България (BUTF) и Норвегия (ATN). Основна причина за създаването на ATKD.EU, бе успешната работа на екипа на BUTF, както в България, така и на международно ниво.

През 2017 г. на годишния конгрес на ATKD.EU, под егидата на GM James Lim бе гласуван нов борд и структура на организацията. Към ATKD.EU се присъедини нов член на ATI от Англия „SLY Taekwon-Do“.

Припокриването на функциите и визията на BUTF с тези на ATKD.EU, както и желанието на BUTF да се идентифицира с името Advanced Taekwon-Do и да се разграничи от бойния спорт таекуон-до (таекуондо), доведе до обединение на BUTF и ATEU, като дейността и функциите  се поемат от ATKD.EU.

Основната цел на тази трансформация е да се промотира Advanced Taekwon-Do, като модерно бойно изкуство, представляващо стъпка напред в развитието на Таекуон-до. Предстои да се актуализират логото и уеб сайта на BUTF, който ще бъде преименуван на Advanced Taekwon-do Bulgaria. Това ще бъде съпътствано с въвеждане на новото лого на ATKD.EU,  което бе представено на състоялия се през месец Май семинар с  GM James Lim. Сертификатите за степени ще се издават от ATKD.EU.

Всички добри практики и иновации на BUTF ще бъдат трансферирани към ATKD.EU, където активно ще продължи тяхното бъдещо развитие и актуализиране на международно ниво.

(Visited 251 times, 1 visits today)