От октомври 2010г. BUTF работи съвместно с Advanced Taekwon-do International /ATI/ и GM Lim. Това дава възможност на BUTF да въведе планираните иновации, съответстващи на съвременния живот и едновременно съхраняващи традициите, опита и ценностите от миналото.  Повече информация за причините да изберем ATI, както и за вижданията на BUTF за развитието на Таекуон-до в България може да намерите в ретроспекцията на BUTF за работата с ITF-V в периода 2007 – 2010 г.

(Visited 48 times, 1 visits today)