Иновации » KID level

През 2011 Адвансед Таекуон-до Европа АТЕУ въвежда три нива на обучение и оценка за деца от предучилищна възраст – Kid Level. С въвеждането на тази иновация, организацията цели оптимизиране на учебния материал и изискванията към децата, съобразно тяхните възрастови възможности и психомоторика.

Изискванията за Гуп в енциклопедия по таекуон-до включват комплекси от движения (форми), които имат сложни пространствено-времеви характеристики. Тези комлекси изискват логическо мислене и представляват част от тактиката на бойното изкуство.  Формите в Таекуон-до са трудно усвояеми за 4-5 годишните деца, които все още имат нагледно- образно и нагледно- действено мислене. С въвеждането на детски степени, АТЕУ дава възможност на своите най-малки възпитаници, поетапно да бъдат оценявани тяхните  умения до достигането на ученическите степени в таекуон-до. Трите Kid Level са встъпителни и необходимостта от тях е аналогична на предучилищната подготовка в детската градина за училище.

Предучилищните степени Kid Level, заемат място между белия колан, който детето получава като начинаещо и 9-ти Гуп ( първата ученическа степен в таекуон-до, за която се полага изпит). Децата, притежаващи Kid Level сертификати, ще имат възможност да защитят първата си ученическа степен по олекотена програма, изпълнявайки само техническите елементи и форми, непокрити в притежаваните детски нива.

(Visited 116 times, 1 visits today)