BUTF отпечата новите календари за 2012, които ще бъдат раздадени на членовете на федерацията и клубовете за новата година. На преден план, на календара са основните мероприятия на организациата, от изтеклата година, а именно – семинарът и изпитът за черни колани, проведени от ГМ Лим Чинг Синг и общият изпитContinue Reading

На 16.12.2011, в залата на ТК Евроатлас, се състоя общият изпит на BUTF. Всички участници защитиха новите си степени, като някой от тях успяха да покрият изискванията за повече от една степен. Изпитващ инструктор за ученическите степени беше Бо Сабум Ним Елица Боянова ІІІ Дан, а Илияна Николова защити ІІContinue Reading