От тази година BUTF въвежда три нива на обучение и оценка за деца от предучилищна възраст. С въвеждането на тези нива, организацията цели оптимизиране на учебния материал и изискванията към децата, съобразно тяхните възрастови възможности и психомоторика. Изискванията за Гуп в енциклопедия по таекуон-до включват комплекси от движения (форми), коитоContinue Reading

BUTF въвежда иновация за България в сертифицирането за ученически технически степени. Холограмните знаци с логото на организацията се въвеждат с цел обновяване на базата данни и гарантиране на автентичността на издадените сертификати. Новите холограми ще заемат мястото си върху сертификатите за първи път на декемврийските изпити тази година. Наред сContinue Reading