Теория за черни колани по Адвансед Таекуон-до

  • Post author:
  • Post category:Info / VIP
  • Reading time:44 mins read

В изпитните изисквания за черни колани по Адвансед Таекуон-до  за всяка степен над I дан има по три нови форми.

Освен практическото изпълнение на формите, трябва да се знаят терминология на техниките от формите, тяхното предназначение, както и особеностите при тяхното изпълнение.

Тази информация може да бъде намерена в „Енциклопедия Таекуон-до” и получена от инструктора по време на тренировка или семинар.

I дан – Черен колан

Чунг-Му:

  • Е псевдонима на великия адмирал Юи Сун-Шина – изобретил първия боен кораб /през 1592г./, пра образът на съвременната подводница. Формата завършва с атака с лявата ръка, символизирайки преждевременната смърт на адмирала, попречила му да изрази своята пълна лоялност към краля.

  Choong-Moo Choong-Moo Tul.
  Ready posture: Parallel ready stance. Junbi jase: Narani junbi sogi.
1. Right L-stance twin knife-hand block. Orun niunja so sang sonkal makgi.
2. Right walking stance knife-hand high front strike, bringing the left back hand in front of the forehead. Orun gunnun so sonkal nopunde ap taerigi, [bringing the left back hand in front of the forehead].
3. Left L-stance knife-hand middle guarding block. Wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
4. Left walking stance flat fingertip high thrust. Wen gunnun so opun sonkut nopunde tulgi.
5. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
6. Left bending ready stance A. Wen guburyo junbi sogi A.
7. Right middle side piercing kick. Orun kaunde yopcha jirugi.
8. As 5. As 5.
9. Right flying side piercing kick, left L-stance knife-hand middle guarding block. Orun twimyo yopcha jirugi, wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
10. Right L-stance forearm low side block. Orun niunja so palmok najunde yop makgi.
11. Left walking stance, extending both hands upward as if to grab the opponent’s head. Wen gunnun sogi, [extending both hands upward as if to grab the opponent’s head].
12. Right knee upward kick, pulling both hands downward. Orun moorup ollyo chagi, [pulling both hands downward].
13. Left walking stance reverse knife-hand high reverse front strike, bringing the left back hand under the right elbow joint. Wen gunnun so sonkal dung nopunde bandae ap taerigi, [bringing the left back hand under the right elbow joint].
14. Right high turning kick. Orun nopunde dollyo chagi.
15. Left middle back piercing kick. Wen kaunde dwitcha jirugi.
  Perform 14 and 15 in a fast motion.  
16. Left L-stance forearm middle guarding block. Wen niunja so palmok kaunde daebi makgi.
17. Left middle turning kick. Wen kaunde dollyo chagi.
18. Right fixed stance U-shape block. Orun gojung so digutja makgi.
19. Jump 360? counter clockwise, left L-stance knife-hand middle guarding block. Twigi [360? counter-clockwise], wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
20. Left walking stance upset fingertip low thrust. Wen gunnun so dwijibun sonkut najunde tulgi.
21. Right L-stance back fist obverse side back strike and forearm low reverse block. Orun niunja so dung joomuk baro yopdwi taerigi wa palmok najunde bandae makgi.
22. Right walking stance straight fingertip middle thrust. Orun gunnun so sun sonkut kaunde tulgi.
23. Left walking stance double forearm high block. Wen gunnun so doo palmok nopunde makgi.
24. Sitting stance right forearm middle front block, right back fist high side strike. Annun so orun palmok kaunde ap makgi, orun dung joomuk nopunde yop taerigi.
25. Right middle side piercing kick. Orun kaunde yopcha jirugi.
26. Left middle side piercing kick. Wen kaunde yopcha jirugi.
27. Left L-stance X-knifehand checking block. Wen niunja so kyocha sonkal momchau makgi.
28. Left walking stance twin palm upward block. Wen gunnun so sang sonbadak ollyo makgi.
29. Right walking stance forearm rising block. Orun gunnun so palmok chookyo makgi.
30. Right walking stance middle reverse punch. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi.
  End: Bring the left foot back to ready posture.  

 

II дан – Черен колан

 

Куанг-Ге:

  • Носи името на деветнадесетият крал на династията Koguryo, възвърнала на Корея загубените територии, включително голяма част от Манджурия. Диаграмата символизира териториалното разширение и възстановяване на изгубените земи. Състои се от 39 движения, означаващи първите две цифри на 391 година, през която Куанг Ге се качва на трона.

 

  Kwang-Gae Kwang-Gae Tul.
  Ready posture: Parallel stance heaven hand. Junbi jase: Narani so hanulson.
1. Close ready stance B, bringing both hands in a circular motion. Moa junbi sogi B, [bringing both hands in a circular motion].
2. Left walking stance reverse upset punch. Perform in a slow motion. Wen gunnun so bandae dwijibo jirugi. [Perform in a slow motion.]
3. Right walking stance reverse upset punch. Perform in a slow motion. Orun gunnun so bandae dwijibo jirugi. [Perform in a slow motion.]
4. Double stepping motion, right walking stance palm high hooking block. [Double stepping motion,] orun gunnun so sonbadak nopunde golcho makgi.
5. Sliding motion, right L-stance knife-hand low guarding block. [Sliding motion,] orun niunja so sonkal najunde daebi makgi.
6. Double stepping motion, left walking stance palm high hooking block. [Double stepping motion,] wen gunnun so sonbadak nopunde golcho makgi.
7. Sliding motion, left L-stance knife-hand low guarding block. [Sliding motion,] wen niunja so sonkal najunde daebi makgi.
8. Right rear foot stance knife-hand high guarding block. Orun dwitbal so sonkal nopunde daebi makgi.
9. Left rear foot stance knife-hand high guarding block. Wen dwitbal so sonkal nopunde daebi makgi.
10. Double step-turning motion, left walking stance palm reverse upward block. Perform in a slow motion. [Double step-turning motion,] wen gunnun so sonbadak bandae ollyo makgi. [Perform in a slow motion.]
11. Right walking stance palm reverse upward block. Perform in a slow motion. Orun gunnun so sonbadak bandae ollyo makgi. [Perform in a slow motion.]
12. Close stance right knife-hand low front block, in a circular motion, hitting the left palm. Moa so orun sonkal najunde ap makgi, [in a circular motion, hitting the left palm].
13. Left outward (pressing) kick, keeping the position of the hands as they were in 12. Wen bakuro (noollo) chagi, [keeping the position of the hands as they were in 12].
14. Left middle side piercing kick, keeping the position of the hands as they were in 13. Wen kaunde yopcha jirugi, [keeping the position of the hands as they were in 13].
  Perform 13 and 14 in a consecutive kick.  
15. Right L-stance knife-hand high inward strike, bringing the left side fist in front of the right shoulder. Orun niunja so sonkal nopunde anuro taerigi, [bringing the left side fist in front of the right shoulder].
16. Close stance left side fist downward strike. Moa so wen yop joomuk naeryo taerigi.
17. Right outward (pressing) kick, keeping the position of the hands as they were in 16. Orun bakuro (noollo) chagi, [keeping the position of the hands as they were in 16].
18. Right middle side piercing kick, keeping the position of the hands as they were in 17. Orun kaunde yopcha jirugi, [keeping the position of the hands as they were in 17].
  Perform 17 and 18 in a consecutive kick.  
19. Left L-stance knife-hand high inward strike, bringing the right side fist in front of the left shoulder. Wen niunja so sonkal nopunde anuro taerigi, [bringing the right side fist in front of the left shoulder].
20. Close stance right side fist downward strike. Moa so orun yop joomuk naeryo taerigi.
21. Left low stance palm reverse pressing block. Perform in a slow motion. Wen nachuo so sonbadak bandae noollo makgi. [Perform in a slow motion.]
22. Right low stance palm reverse pressing block. Perform in a slow motion. Orun nachuo so sonbadak bandae noollo makgi. [Perform in a slow motion.]
23. Stamping motion, sitting stance right back fist high side strike. [Stamping motion,] annun so orun dung joomuk nopunde yop taerigi.
24. Right walking stance double forearm middle block. Orun gunnun so doo palmok kaunde makgi.
25. Shifting motion, right walking stance forearm low reverse block, keeping the position of the right hand as it was in 24. [Shifting motion,] orun gunnun so palmok najunde bandae makgi, [keeping the position of the right hand as it was in 24].
26. Right low stance flat fingertip high thrust. Perform in a slow motion. Orun nachuo so opun sonkut nopunde tulgi. [Perform in a slow motion.]
27. Stamping motion, sitting stance left back fist high side strike. [Stamping motion,] annun so wen dung joomuk nopunde yop taerigi.
28. Left walking stance double forearm middle block. Wen gunnun so doo palmok kaunde makgi.
29. Shifting motion, left walking stance forearm low reverse block, keeping the position of the right hand as it was in 28. [Shifting motion,] wen gunnun so palmok najunde bandae makgi, [keeping the position of the left hand as it was in 28].
30. Left low stance flat fingertip high thrust. Perform in a slow motion. Wen nachuo so opun sonkut nopunde tulgi. [Perform in a slow motion.]
31. Stamping motion, right walking stance twin fist high vertical punch. [Stamping motion,] orun gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi.
32. Stamping motion, left walking stance twin fist upset punch. [Stamping motion,] wen gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi.
33. Right middle front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 32. Orun kaunde apcha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 32].
34. Left L-stance knife-hand middle guarding block. Wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
35. Left walking stance high punch. Wen gunnun so nopunde jirugi.
36. Stamping motion, right walking stance twin fist upset punch. [Stamping motion,] orun gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi.
37. Left middle front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 36. Wen kaunde apcha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 36].
38. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
39. Right walking stance high punch. Orun gunnun so nopunde jirugi.
  End: Bring the left foot back to ready posture.  

 

ПО-УН:

  • Е псевдонима на Чонг Монг Чу (1400), известен поет, автор на известните на всеки кореец думи “Аз няма да служа на друг господар, дори да ме разпънат стотици пъти” и пионер в областта на физиката.  Диаграмата символизира непоколебимата преданост към краля и страната до края на династията Koryo.

 

  Po-Eun Po-Eun Tul.
  Ready posture: Parallel stance heaven hand. Junbi jase: Narani so hanulson.
1. Right L-stance forearm middle guarding block. Orun niunja so palmok kaunde daebi makgi.
2. Left one-leg stance, lifting both fists. Wen waebal sogi, [lifting both fists].
3. Right outward (pressing) kick, keeping the position of the hands as they were in 2. Orun bakuro (noollo) chagi, [keeping the position of the hands as they were in 2].
4. Sitting stance right knife-hand middle side strike. Annun so orun sonkal kaunde yop taerigi.
5. Sitting stance left fist angle punch. Annun so wen joomuk giokja jirugi.
6. Sitting stance left forefist pressing block and right inner forearm side front block. Annun so wen ap joomuk noollo makgi wa orun anpalmok yobap makgi.
7. Sitting stance right forefist pressing block and left inner forearm side front block. Annun so orun ap joomuk noollo makgi wa wen anpalmok yobap makgi.
8. Sitting stance inner forearm middle wedging block. Annun so anpalmok kaunde hechyo makgi.
9. Sitting stance right back elbow thrust, supporting the right forefist with the left palm. Annun so orun dwit palkup tulgi, [supporting the right forefist with the left palm].
10. Sitting stance right fist middle punch, slipping the left palm up to the right elbow joint. Annun so orun joomuk kaunde jirugi, [slipping the left palm up to the right elbow joint].
11. Sitting stance left back elbow thrust, supporting the left forefist with the right palm. Annun so wen dwit palkup tulgi, [supporting the left forefist with the right palm].
12. Sitting stance right horizontal punch. Annun so orun soopyong jirugi.
  Perform 6 to 12 in a continuous motion.  
13. Right X-stance outer forearm low obverse front block, bringing the left finger belly on the right under forearm. Orun kyocha so bakat palmok najunde baro ap makgi, [bringing the left finger belly on the right under forearm].
14. Left L-stance U-shape grasp. Wen niunja so digutja japgi.
15. Close stance twin elbow horizontal thrust. Perform in a slow motion. Moa so sang palkup soopyong tulgi. [Perform in a slow motion.]
16. Sitting stance right back fist side back strike, extending the left arm to the side-downward. Annun so orun dung joomuk yopdwi taerigi, [extending the left arm to the side downward].
17. Left X-stance outer forearm low obverse front block, bringing the right finger belly to the left side fist. Wen kyocha so bakat palmok najunde baro ap makgi, [bringing the right finger belly to the left side fist].
18. Sitting stance reverse knife-hand low guarding block to B. Annun so sonkal najunde B-bang daebi makgi.
19. Left L-stance forearm middle guarding block. Wen niunja so palmok kaunde daebi makgi.
20. Right one-leg stance, lifting both fists. Orun waebal sogi, [lifting both fists].
21. Left outward (pressing) kick, keeping the position of the hands as they were in 20. Wen bakuro (noollo) chagi, [keeping the position of the hands as they were in 20].
22. Sitting stance left knife-hand middle side strike. Annun so wen sonkal kaunde yop taerigi.
23. Sitting stance right fist angle punch. Annun so orun joomuk giokja jirugi.
24. Sitting stance right forefist pressing block and left inner forearm side front block. Annun so orun ap joomuk noollo makgi wa wen anpalmok yobap makgi.
25. Sitting stance left forefist pressing block and right inner forearm side front block. Annun so wen ap joomuk noollo makgi wa orun anpalmok yobap makgi.
26. As 8. As 8.
27. Sitting stance left back elbow thrust, supporting the left forefist with the right palm. Annun so wen dwit palkup tulgi, [supporting the left forefist with the right palm].
28. Sitting stance left fist middle punch, slipping the right palm up to the left elbow joint. Annun so wen joomuk kaunde jirugi, [slipping the right palm up to the left elbow joint].
29. Sitting stance right back elbow thrust, supporting the right forefist with the left palm. Annun so orun dwit palkup tulgi, [supporting the right forefist with the left palm].
30. Sitting stance left horizontal punch. Annun so left soopyong jirugi.
  Perform 24 to 30 in a continuous motion.  
31. Left X-stance outer forearm low obverse front block, bringing the right finger belly on the left under forearm. Wen kyocha so bakat palmok najunde baro ap makgi, [bringing the right finger belly on the left under forearm].
32. Right L-stance U-shape grasp. Orun niunja so digutja japgi.
33. As 15. As 15.
34. Sitting stance left back fist side back strike, extending the right arm to the side-downward. Annun so wen dung joomuk yopdwi taerigi, [extending the right arm to the side downward].
35. Right X-stance right outer forearm low obverse front block, bringing the left finger belly to the right side fist. Orun kyocha so bakat palmok najunde baro ap makgi, [bringing the left finger belly to the right side fist].
36. Sitting stance reverse knife-hand low guarding block to A. Annun so sonkal najunde A-bang daebi makgi.
  End: Bring the left foot back to ready posture.  

 

 

ГЕ-БЕК:

  • Носи името на името на велик генерал от династията Baek Je (660 г. пр.н.е.). Диаграмата на движенията символизира неговата строгост и стриктната военна дисциплина.

 

 

 

 

  Ge-Baek Ge-Baek Tul.
  Ready posture: Parallel ready stance. Junbi jase: Narani junbi sogi.
1. Right L-stance X-knife-hand checking block. Orun niunja so kyocha sonkal momchau makgi.
2. Right low twisting kick, keeping the position of the hands as they were in 1. Orun najunde bituro chagi, [keeping the position of the hands as they were in 1].
3. Right walking stance middle punch. Orun gunnun so kaunde jirugi.
4. Right walking stance middle reverse punch. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi.
  Perform 3 and 4 in a fast motion.  
5. Left walking stance forearm rising block. Wen gunnun so palmok chookyo makgi.
6. Left walking stance forearm low block. Wen gunnun so palmok najunde makgi.
  Perform 5 and 6 in a continuous motion.  
7. Left walking stance high double arc-hand block, while looking through it. Wen gunnun so nopunde doo bandalson makgi, [while looking through it].
8. Right bending ready stance A. Orun guburyo junbi sogi A.
9. Sitting stance left palm scooping block. Annun so wen sonbadak duro makgi.
10. Sitting stance right fist middle punch. Annun so orun joomuk kaunde jirugi.
  Perform 9 and 10 in a connecting motion.  
11. Sitting stance left back fist front strike. Annun so wen dung joomuk ap taerigi.
12. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
13. Left low side front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 12. Wen najunde yobap cha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 12].
14. Left low stance flat fingertip high thrust. Wen nachuo so opun sonkut nopunde tulgi.
15. Left low stance flat fingertip high reverse thrust. Wen nachuo so opun sonkut nopunde bandae tulgi.
16. Right middle side piercing kick, pulling both hands in the opposite direction. Orun kaunde yopcha jirugi, [pulling both hands in the opposite direction].
17. Right L-stance forearm middle guarding block. Orun niunja so palmok kaunde daebi makgi.
18. As 17. As 17.
19. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
20. Sitting stance right 9-shape block. Annun so orun gutja makgi.
21. Left walking stance knife-hand low block. Wen gunnun so sonkal najunde makgi.
22. Right middle turning kick. Orun kaunde dollyo chagi.
23. Right flying side piercing kick. Orun twimyo yopcha jirugi.
  Perform 22 and 23 in a fast motion.  
24. Right walking stance twin fist high vertical punch. Orun gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi.
25. Right walking stance high double arc-hand block, while looking through it. Orun gunnun so nopunde doo bandalson makgi, [while looking through it].
26. Right walking stance reverse upset punch. Orun gunnun so bandae dwijibo jirugi.
27. Left walking stance front elbow reverse strike, striking the left palm. Wen gunnun so ap palkup bandae taerigi, [striking the left palm].
28. Jump, right X-stance double forearm high block. Twigi, orun kyocha so doo palmok nopunde makgi.
29. Sitting stance right palm scooping block. Annun so orun sonbadak duro makgi.
30. Sitting stance left fist middle front punch. Annun so wen joomuk kaunde ap jirugi.
  Perform 29 and 30 in a connecting motion.  
31. Sitting stance right back fist front strike. Annun so orun dung joomuk ap taerigi.
32. Left walking stance reverse knife-hand high reverse front strike, bringing the left back hand under the right elbow joint. Wen gunnun so sonkal dung nopunde bandae ap taerigi, [bringing the left back hand under the right elbow joint].
33. Move the left foot to A about half a shoulder width while executing a right middle turning kick. [Move the left foot to A about half a shoulder while executing] orun kaunde dollyo chagi.
34. Left walking stance twin fist high vertical punch. Wen gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi.
35. Right L-stance middle knuckle fist middle obverse punch, bringing the left side fist in front of the right shoulder. Orun niunja so joongji joomuk kaunde baro jirugi, [bringing the left side fist in front of the right shoulder].
36. Sitting stance left 9-shape block. Annun so wen gutja makgi.
37. Sitting stance reverse knife-hand low guarding block to C. Annun so sonkal dung najunde C-bang daebi makgi.
38. Sitting stance knife-hand low guarding block to D. Annun so sonkal najunde D-bang daebi makgi.
  Perform 37 and 38 in a continuous motion.  
39. Stamping motion, sitting stance left outer forearm W-shape block. [Stamping motion,] annun so wen bakat palmok san makgi.
40. As 39. As 39.
41. Right walking stance forearm rising block. Orun gunnun so palmok chookyo makgi.
42. Right walking stance middle reverse punch. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi.
43. Left walking stance forearm rising block. Wen gunnun so palmok chookyo makgi.
44. Left walking stance middle reverse punch. Wen gunnun so kaunde bandae jirugi.
  End: Bring the right foot back to ready posture.  

 

(Visited 529 times, 1 visits today)