Теория за ученически технически степени по Адвансед Таекуон-до

 • Post author:
 • Post category:Info / VIP
 • Reading time:42 mins read

В изпитните изисквания за ученически технически степени по Адвансед Таекуон-до за всяка степен е включена теория съдържаща:

 • История, символика, понятия, научни обосновки, принципи и правила на поведение, обръщения, команди и др.
 • Терминология – наименования на позиции, техники, пособия и др. на английски, корейски / произношение на латиница / и български език.
 • Философия – „До“ .

За всички техники, включени в теорията, като терминология трябва да се знае тяхното предназначение, както и правилният начин за тяхното изпълнение. Тази информация може да бъде намерена в „Енциклопедия Таекуон-до” и получена от инструктора по време на тренировка или семинар. Допълнителна информация съдържат следните източници:

 9 гуп – Бял колан с жълта лента:

 • Белият колан символизира невинността, началото на знанията на ученика.
 • Форми:
  • Four direction punch /Saju jirugi/ – 15 движения и символизира четирите посоки на света.
  Four Direction Punch Saju Jirugi.
  Ready posture: Parallel ready stance. Junbi jase: Narani junbi sogi.
  Right side.
  1. Right walking stance forefist middle obverse front punch. Orun gunnun so ap joomuk kaunde baro ap jirugi.
  2. Left walking stance outer forearm low outward obverse side block. Wen gunnun so bakat palmok najunde bakuro baro yop makgi.
  3. As 1. As 1.
  4. As 2. As 2.
  5. As 1. As 1.
  6. As 2. As 2.
  7. As 1. As 1.
  End: Bring the right foot back to ready posture.
  Left side.
  1. Left walking stance forefist middle obverse front punch. Wen gunnun so ap joomuk kaunde baro ap jirugi.
  2. Right walking stance outer forearm low outward obverse side block. Orun gunnun so bakat palmok najunde bakuro baro yop makgi.
  3. As 1. As 1.
  4. As 2. As 2.
  5. As 1. As 1.
  6. As 2. As 2.
  7. As 1. As 1.
  End: Bring the left foot back to ready posture.
  • Four direction block /Saju magki/ – 17 движения и символизира четирите посоки на света.
  Four Direction Block Saju Makgi.
  Ready posture: Parallel ready stance. Junbi jase: Narani junbi sogi.
  Right side.
  1. Left walking stance knife-hand low outward obverse side block. Wen gunnun so sonkal najunde bakuro baro yop makgi.
  2. Right walking stance inner forearm middle outward obverse side block. Orun gunnun so anpalmok kaunde bakuro baro yop makgi.
  3. As 1. As 1.
  4. As 2. As 2.
  5. As 1. As 1.
  6. As 2. As 2.
  7. As 1. As 1.
  8. As 2. As 2.
  End: Bring the right foot back to ready posture.
  Left side.
  1. Right walking stance knife-hand low outward obverse side block. Orun gunnun so sonkal najunde bakuro baro yop makgi.
  2. Left walking stance inner forearm middle outward obverse side block. Wen gunnun so anpalmok kaunde bakuro baro yop makgi.
  3. As 1. As 1.
  4. As 2. As 2.
  5. As 1. As 1.
  6. As 2. As 2.
  7. As 1. As 1.
  8. As 2. As 2.
  End: Bring the left foot back to ready posture.
 • Таекуон-до в буквален превод означава „ Пътят на ударите с крака и ръце“
 • Таекуон-до е получило своето признание и име на 11 април 1955 г.
 • Принципи на Таекуон-до:
  • УЧТИВОСТ
  • ВЕЖЛИВОСТ
  • ПОЧТЕНОСТ
  • ПОСТОЯНСТВО
  • НЕПОКОЛЕБИМ ДУХ
 • Клетва на Таекуон-до:
  • Аз ще спазвам принципите на Таекуон-до.
  • Аз ще уважавам инструктора и по-старшите.
  • Никога няма да злоупотребя с Таекуон-до.
  • Аз ще се боря за свобода и справедливост.
  • Аз ще градя един по-мирен свят.
 • Броене на корейски език от 1 до 10:
  1. Hana
  2. Dool
  3. Set
  4. Net
  5. Dasot
  6. Yosot
  7. Ilgop
  8. Yodul
  9. Ahop
  10. Yol

 8 гуп – Жълт колан :

 • Жълтият колан символизира земята, от която покълват семената – основата на Таекуон-до.
 • Форми:
  • Chon-Ji tul /19 movements/ символизира четирите посоки на света, небето и Земята. Диаграмата е с  форма ( + ).
  Chon-Ji Chon-Ji Tul.
  Ready posture: Parallel ready stance. Junbi jase: Narani junbi sogi.
  1. Left walking stance forearm low block. Wen gunnun so palmok najunde makgi.
  2. Right walking stance middle punch. Orun gunnun so kaunde jirugi.
  3. Right walking stance forearm low block. Orun gunnun so palmok najunde makgi.
  4. Left walking stance middle punch. Wen gunnun so kaunde jirugi.
  5. As 1. As 1.
  6. As 2. As 2.
  7. As 3. As 3.
  8. As 4. As 4.
  9. Right L-stance inner forearm middle side block. Orun niunja so anpalmok kaunde yop makgi.
  10. As 2. As 2.
  11. Left L-stance inner forearm middle side block. Wen niunja so anpalmok kaunde yop makgi.
  12. As 4. As 4.
  13. As 9. As 9.
  14. As 2. As 2.
  15. As 11. As 11.
  16. As 4. As 4.
  17. As 2. As 2.
  18. As 4. As 4.
  19. As 2. As 2.
  End: Bring the left foot back to ready posture.
 • Обръщения в Таекуон-до:
  • Поздрав към знамето на Таекуон-до – Kukki e taehae.
  • Обръщение /поздрав / към инструктор І – ІІІ дан – Boo sabum nim /kke/.
  • Обръщение /поздрав / към инструктор ІV – VІ дан – Sabum nim /kke/.
  • Обръщение /поздрав / към Майстор VІІ – VІІІ дан – Sahyun nim /kke/.
  • Обръщение /поздрав / към Гранд Майстор – ІХ дан – Sasung nim /kke/.
  • Обръщение /поздрав / към изпитващ – Simsa nim /kke/.

 7 гуп – Жълт колан със зелена лента:

 • Форми:
  • Dan-Gun tul /21 movements/. Формата е именувана на митическия основател на Корея през 2 333 пр.н.е. Диаграма – ( I ).
  Dan Gun Dan-Gun Tul.
  Ready posture: Parallel ready stance. Junbi jase: Narani junbi sogi.
  1. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  2. Right walking stance high punch. Orun gunnun so nopunde jirugi.
  3. Left L-stance knife-hand middle guarding block. Wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  4. Left walking stance high punch. Wen gunnun so nopunde jirugi.
  5. Left walking stance forearm low block. Wen gunnun so palmok najunde makgi.
  6. As 2. As 2.
  7. As 4. As 4.
  8. As 2. As 2.
  9. Right L-stance twin forearm block. Orun niunja so sang palmok makgi.
  10. As 2. As 2.
  11. Left L-stance twin forearm block. Wen niunja so sang palmok makgi.
  12. As 4. As 4.
  13. Left walking stance forearm low block. Wen gunnun so palmok najunde makgi.
  14. Left walking stance forearm rising block. Wen gunnun so palmok chookyo makgi.
  Perform 13 and 14 in a continuous motion.
  15. Right walking stance forearm rising block. Orun gunnun so palmok chookyo makgi.
  16. Left walking stance forearm rising block. Wen gunnun so palmok chookyo makgi.
  17. As 15. As 15.
  18. Right L-stance knife-hand middle outward strike. Orun niunja so sonkal kaunde bakuro taerigi.
  19. As 2. As 2.
  20. Left L-stance knife-hand middle outward strike. Wen niunja so sonkal kaunde bakuro taerigi.
  21. As 4. As 4.
  End: Bring the left foot back to ready posture.
 • Правила при подготовка за тренировка и при влизане в тренировъчна зала:
  • Трениращите трябва да са чисти, с изрязани нокти.
  • Преди да влязат в залата, трениращите трябва да проверят екипа и да свалят пръстени, верижки, часовници, шапки, обици и всичко друго, което представлява опасност по време на тренировка, или представлява аксесоар извън тренировъчната униформа.
  • Трениращите трябва да пристигат 10 мин. по рано за да се подготвят за тренировка.
  • Трениращите са отговорни за подредбата на екипировката, необходима за часа, като по-старшите ги надзирават и им помагат.
  • В тренировъчната зала се влиза с облечена униформа /добок / и прилежно завързан колан.
  • Трениращите трябва да подредят и подготвят залата за тренировка.
  • Трениращите не трябва да стъпват с външни обувки на татамито. В До-джанга се влиза на бос крак или с одобрени от инструктора обувки.
  • Когато няколко трениращи влизат заедно в залата за тренировка, първо трябва да минат тези, които са по-старши, за да им се даде необходимото уважение.
  • Трениращите трябва да се покланят при влизане и излизане от залата. Учениците трябва да влизат и излизат от залата един по един, за да може всеки, необезпокоявано да изрази уважението си към Доджанга.
  • Трениращите трябва да си осигурят подходящи обувки и артикули за тренировка, одобрени от инструктора.
  • Първо се покланяме на инструктора, после на помощник инструктора и най-накрая на останалите по-старши ученици, за да се покаже уважение към тях. Същото важи и когато посещаваме и други зали по бойни изкуства.

 6 гуп – Зелен колан :

 • Зеленият колан символизира растежа на растенията, така както уменията и знанията по Таекуон-до на практикуващия започват да нарастват.
 • Форми:
  • Do-San tul /24 movements/. До Сан е псевдонима на патриота Ан Чанг Хо /1876 – 1938/. 24-те движения представляват целия му живот, който е посветил на борбата за Корейската независимост. Диаграма – ( S ).
  Do-San Do-San Tul.
  Ready posture: Parallel ready stance. Junbi jase: Narani junbi sogi.
  1. Left walking stance outer forearm high side block. Wen gunnun so bakat palmok nopunde yop makgi.
  2. Left walking stance middle reverse punch. Wen gunnun so kaunde bandae jirugi.
  3. Right walking stance outer forearm high side block. Orun gunnun so bakat palmok nopunde yop makgi.
  4. Right walking stance middle reverse punch. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi.
  5. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  6. Right walking stance straight fingertip middle thrust. Orun gunnun so sun sonkut kaunde tulgi.
  7. Release from a grab, left walking stance back fist high side strike. Jappyosul tae, wen gunnun so dung joomuk nopunde yop taerigi.
  8. Right walking stance back fist high side strike. Orun gunnun so dung joomuk nopunde yop taerigi.
  9. As 1. As 1.
  10. As 2. As 2.
  11. As 3. As 3.
  12. As 4. As 4.
  13. Left walking stance outer forearm high wedging block. Wen gunnun so bakat palmok nopunde hechyo makgi.
  14. Right middle front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 13. Orun kaunde apcha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 13].
  15. Right walking stance middle punch. Orun gunnun so kaunde jirugi.
  16. Right walking stance middle reverse punch. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi.
  Perform 15 and 16 in a fast motion.
  17. Right walking stance outer forearm high wedging block. Orun gunnun so bakat palmok nopunde hechyo makgi.
  18. Left middle front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 17. Wen kaunde apcha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 17].
  19. Left walking stance middle punch. Wen gunnun so kaunde jirugi.
  20. Left walking stance middle reverse punch. Wen gunnun so kaunde bandae jirugi.
  Perform 19 and 20 in a fast motion.
  21. Left walking stance forearm rising block. Wen gunnun so palmok chookyo makgi.
  22. Right walking stance forearm rising block. Orun gunnun so palmok chookyo makgi.
  23. Sitting stance left knife-hand middle side strike. Annun so wen sonkal kaunde yop taerigi.
  24. Sitting stance right knife-hand middle side strike. Annun so orun sonkal kaunde yop taerigi.
  End: Bring the right foot back to ready posture.
 • Правила на поведение в тренировъчната зала:
  • Трениращите трябва да се държат вежливо един с друг.
  • Трениращите трябва да изпълняват всички инструкции издадени от инструктора и по-старшите.
  • Когато трениращите се срещат /говорят/ с инструктора или по-старшите трябва да стоят мирно и да следят ситуацията /разговора/ внимателно. Преди това трябва да се уверят, че екипът им е в изряден вид.
  • Трениращите трябва да поздравяват инструктора и по-старшите, когато влизат в тренировъчната зала. Командва се „внимание”, „поклон”.
  • Трениращите не могат да напускат залата без разрешение от инструктора.
  • Трениращите не трябва да възразяват или оспорват решенията на инструктора, метода на тренировка и преподаваните техники по време на тренировка.
  • Помощник инструкторът и по-старшите трябва да се посъветват с инструктора предварително за плана на тренировката.
  • Трениращите не трябва да пушат, пият или ядат в залата.
  • Когато има външни посетители в залата те трябва да се държат вежливо, да им се покаже къде могат да седнат и да им се даде съвет, ако е необходимо.
  • Ученици, трениращи и в други зали по бойни изкуства трябва да имат разрешение за това от техния инструктор.
  • Гостуващите ученици от други зали трябва да бъдат представени в началото на тренировката.
  • Трениращите не трябва да вдигат шум или да смущават занятията.
  • Когато трениращите се обръщат към инструктор или по-старши, те трябва да използват необходимите почтителни обръщения.

 5 гуп – Зелен колан със синя лента:

 • Форми:
  • Won-Hyo tul /28 movements/. Уон Хио е бил монах, който проповядвал Будизма, по времето на Династията Сила през 686 сл.н.е. Диаграма – ( I ).
  Won-Hyo Won-Hyo Tul.
  Ready posture: Close ready stance A. Junbi jase: Moa junbi sogi A.
  1. Right L-stance twin forearm block. Orun niunja so sang palmok makgi.
  2. Right L-stance knife-hand high inward strike, bringing the left side fist in front of the right shoulder. Orun niunja so sonkal nopunde anuro taerigi, [bringing the left side fist in front of the right shoulder].
  3. Left fixed stance middle side punch. Wen gojung so kaunde yop jirugi.
  4. Left L-stance twin forearm block. Wen niunja so sang palmok makgi.
  5. Left L-stance knife-hand high inward strike, bringing the right side fist in front of the left shoulder. Wen niunja so sonkal nopunde anuro taerigi, [bringing the right side fist in front of the left shoulder].
  6. Right fixed stance middle side punch. Orun gojung so kaunde yop jirugi.
  7. Right bending ready stance A. Orun guburyo junbi sogi A.
  8. Left middle side piercing kick. Wen kaunde yopcha jirugi.
  9. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  10. Left L-stance knife-hand middle guarding block. Wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  11. As 9. As 9.
  12. Right walking stance straight fingertip middle thrust. Orun gunnun so sun sonkut kaunde tulgi.
  13. As 1. As 1.
  14. As 2. As 2.
  15. As 3. As 3.
  16. As 4. As 4.
  17. As 5. As 5.
  18. As 6. As 6.
  19. Left walking stance inner forearm circular block. Wen gunnun so anpalmok dollimyo makgi.
  20. Right low front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 19. Orun najunde apcha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 19].
  21. Right walking stance middle reverse punch. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi.
  22. Right walking stance inner forearm circular block. Orun gunnun so anpalmok dollimyo makgi.
  23. Left low front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 22. Wen najunde apcha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 22].
  24. Left walking stance middle reverse punch. Wen gunnun so kaunde bandae jirugi.
  25. Left bending ready stance A. Wen guburyo junbi sogi A.
  26. Right middle side piercing kick. Orun kaunde yopcha jirugi.
  27. Right L-stance forearm middle guarding block. Orun niunja so palmok kaunde daebi makgi.
  28. Left L-stance forearm middle guarding block. Wen niunja so palmok kaunde daebi makgi.
  End: Bring the right foot back to ready posture.
 • Правила за облекло и екипировка:
  • Под добока може да се носи бяла тениска само с разрешението на инструктора.
  • Коланът се опасва веднъж около кръста. Цветът на колана трябва да отговаря на съответната степен на трениращия.
  • Правилният екип е бяло горнище и долнище, за ученическите степени. За майсторските степени, е с черни кантове в долния край на горната дреха / І – ІІІ дан/, черни кантове на крачола /ІV – VІ дан/, черни кантове с бяла лента по средата на крачола /от VІІ дан нагоре включително/. Ако притежателя на черен колан е от ІV дан нагоре и е международен инструктор има и черен кант на ръкава.
  • Добокът не трябва да се носи извън залата, освен когато пътувате от една зала в друга или при специален случай, одобрени от инструктора.
  • Специални добоци могат да се носят само когато се взема участие в мероприятие по Таекуон-до и с одобрение на инструктора.

 4 гуп – Син колан :

 • Синият колан символизира небето и растенията, устремили се към него, така както ученикът се стреми към съвършенство.
 • Форми:
  • Yul-Gok tul /38 movements/. Юл Гог е псевдонимът на великия философ и учен Уи И (1536 – 1584), наречен „Корейският Конфуций”. 38 движения на формата обозначават 38° географска ширина, където се намира родното му място. Диаграмата означава йероглифа „учен”.
  Yul Gok Yul-Gok Tul.
  Ready posture: Parallel ready stance. Junbi jase: Narani junbi sogi.
  1. Sitting stance, extending the left fist to the side front horizontally. Annun sogi, [extending the left fist to the side front horizontally].
  2. Sitting stance right fist middle front punch. Annun so orun joomuk kaunde ap jirugi.
  3. Sitting stance left fist middle front punch. Annun so wen joomuk kaunde ap jirugi.
  Perform 2 and 3 in a fast motion.
  4. Sitting stance, extending the right fist to the side front horizontally. Annun sogi, [extending the right fist to the side front horizontally].
  5. Sitting stance left fist middle front punch. Annun so wen joomuk kaunde ap jirugi.
  6. Sitting stance right fist middle front punch. Annun so orun joomuk kaunde ap jirugi.
  Perform 5 and 6 in a fast motion.
  7. Right walking stance inner forearm middle side block. Orun gunnun so anpalmok kaunde yop makgi.
  8. Left low front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 7. Wen najunde apcha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 7].
  9. Left walking stance middle punch. Wen gunnun so kaunde jirugi.
  10. Left walking stance middle reverse punch. Wen gunnun so kaunde bandae jirugi.
  Perform 9 and 10 in a fast motion.
  11. Left walking stance inner forearm middle side block. Wen gunnun so anpalmok kaunde yop makgi.
  12. Right low front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 11. Orun najunde apcha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 11].
  13. Right walking stance middle punch. Orun gunnun so kaunde jirugi.
  14. Right walking stance middle reverse punch. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi.
  Perform 13 and 14 in a fast motion.
  15. Right walking stance palm middle hooking block. Orun gunnun so sonbadak kaunde golcho makgi.
  16. Right walking stance palm middle reverse hooking block. Orun gunnun so sonbadak kaunde bandae golcho makgi.
  17. Right walking stance middle punch. Orun gunnun so kaunde jirugi.
  Perform 16 and 17 in a connecting motion.
  18. Left walking stance palm middle hooking block. Wen gunnun so sonbadak kaunde golcho makgi.
  19. Left walking stance palm middle reverse hooking block. Wen gunnun so sonbadak kaunde bandae golcho makgi.
  20. Left walking stance middle punch. Wen gunnun so kaunde jirugi.
  Perform 19 and 20 in a connecting motion.
  21. Right walking stance middle punch. Orun gunnun so kaunde jirugi.
  22. Right bending ready stance A. Orun guburyo junbi sogi A.
  23. Left middle side piercing kick. Wen kaunde yopcha jirugi.
  24. Left walking stance front elbow reverse strike, striking the left palm. Wen gunnun so ap palkup bandae taerigi, [striking the left palm].
  25. Left bending ready stance A. Wen guburyo junbi sogi A.
  26. Right middle side piercing kick. Orun kaunde yopcha jirugi.
  27. Right walking stance front elbow reverse strike, striking the right palm. Orun gunnun so ap palkup bandae taerigi, [striking the right palm].
  28. Right L-stance twin knife-hand block. Orun niunja so sang sonkal makgi.
  29. Right walking stance straight fingertip middle thrust. Orun gunnun so sun sonkut kaunde tulgi.
  30. Left L-stance twin knife-hand block. Wen niunja so sang sonkal makgi.
  31. Left walking stance straight fingertip middle thrust. Wen gunnun so sun sonkut kaunde tulgi.
  32. Left walking stance outer forearm high side block. Wen gunnun so bakat palmok nopunde yop makgi.
  33. Left walking stance middle reverse punch. Wen gunnun so kaunde bandae jirugi.
  34. Right walking stance outer forearm high side block. Orun gunnun so bakat palmok nopunde yop makgi.
  35. Right walking stance middle reverse punch. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi.
  36. Jump, left X-stance back fist high side strike. Twigi, wen kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi.
  37. Right walking stance double forearm high block. Orun gunnun so doo palmok nopunde makgi.
  38. Left walking stance double forearm high block. Wen gunnun so doo palmok nopunde makgi.
  End: Bring the left foot back to ready posture.
 • Същност на Таекуон-до:
  • Таекуон-до е вариант на невъоръжена самоотбрана. Базирано е на  комплекс от научни методи, целящи оптимално развиване на двигателните и психомоторни възможности на тялото, посредством физически и умствени тренировки. Неговата дисциплина, техники и умствени упражнения са предпоставките за добиване на здраво и хармонично тяло, силно чувство за справедливост, смелост, хуманност и решителност.
 • Задължения на ученика:
  •  Никога не се уморявай да учиш. Добрият ученик може да учи навсякъде, по всяко време. Това е тайната на учението.
  •  Добрият ученик може да се жертва за изкуството и инструктора. Много ученици мислят, че тренировките са просто посещения в залата, заплащайки месечни такси, и нямат желание да участват в живота на клуба. Инструкторът може да си позволи да загуби такъв ученик.
  •  Винаги давай добър пример на учениците с по-нисък ранг. Естествено е те да подражават на по-добрите ученици.
  •  Винаги бъди лоялен, никога не критикувай инструктора, Таекуон-до или методите на преподаване.
  •  Ако инструкторът преподава техника, упражнявай я и се опитвай да я овладееш.
  •  Помни, че поведението на ученика извън залата се отразява на изкуството и инструктора.
  •  Ако ученик е научил техника от друга зала и учителя не я одобрява, ученикът трябва да я изостави веднага или да я тренира в залата, където я е научил.
  • Никога не проявявай неуважение към инструктора. Въпреки, че ученикът може да не се съгласи с инструктора, ученикът първо трябва да следва инструкциите и после да обсъжда случилото се.
  •  Ученикът винаги трябва да има желание да учи и да задава въпроси.
  • Никога не предавай инструктора.

 3 гуп – Син колан с червена лента:

 • Форми:
  • Joong-Gun tul /32 movements/. Именуван е на патриота Ан Чун Гун. 32-те движения представляват годините, на които Ан Чун Гун е бил екзекутиран в затвора Луи Шунг през 1910 г. Диаграма –  ( I ).
  Joong-Gun Joong-Gun Tul.
  Ready posture: Close ready stance B. Junbi jase: Moa junbi sogi B.
  1. Right L-stance reverse knife-hand middle block. Orun niunja so sonkal dung kaunde makgi.
  2. Left low side front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 1. Wen najunde yobap cha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 1].
  3. Left rear foot stance palm reverse upward block. Wen dwitbal so sonbadak bandae ollyo makgi.
  4. Left L-stance reverse knife-hand middle block. Wen niunja so sonkal dung kaunde makgi.
  5. Right low side front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 4. Orun najunde yobap cha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 4].
  6. Right rear foot stance palm reverse upward block. Orun dwitbal so sonbadak bandae ollyo makgi.
  7. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  8. Left walking stance upper elbow reverse strike. Wen gunnun so wi palkup bandae taerigi.
  9. Left L-stance knife-hand middle guarding block. Wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  10. Right walking stance upper elbow reverse strike. Orun gunnun so wi palkup bandae taerigi.
  11. Left walking stance twin fist high vertical punch . Wen gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi.
  12. Right walking stance twin fist upset punch. Orun gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi.
  13. Left walking stance X-fist rising block. Wen gunnun so kyocha joomuk chookyo makgi.
  14. Right L-stance back fist high side strike. Orun niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi.
  15. Left walking stance releasing from a grab. Wen gunnun so jappyosul tae.
  16. Left walking stance high reverse punch. Wen gunnun so nopunde bandae jirugi.
  Perform 15 and 16 in a fast motion.
  17. Left L- stance back fist high side strike. Wen niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi.
  18. Right walking stance releasing from a grab. Orun gunnun so jappyosul tae.
  19. Right walking stance high reverse punch. Orun gunnun so nopunde bandae jirugi.
  Perform 18 and 19 in a fast motion.
  20. Left walking stance double forearm high block. Wen gunnun so doo palmok nopunde makgi.
  21. Right L-stance middle side punch. Orun niunja so kaunde yop jirugi.
  22. Right middle side piercing kick. Orun kaunde yopcha jirugi.
  23. Right walking stance double forearm high block. Orun gunnun so doo palmok nopunde makgi.
  24. Left L-stance middle side punch. Wen niunja so kaunde yop jirugi.
  25. Left middle side piercing kick. Wen kaunde yopcha jirugi.
  26. Right L-stance forearm middle guarding block. Orun niunja so palmok kaunde daebi makgi.
  27. Left low stance palm reverse pressing block. Perform in a slow motion. Wen nachuo so sonbadak bandae noollo makgi. [Perform in a slow motion.]
  28. Left L-stance forearm middle guarding block. Wen niunja so palmok kaunde daebi makgi.
  29. Right low stance palm reverse pressing block. Perform in a slow motion. Orun nachuo so sonbadak bandae noollo makgi. [Perform in a slow motion.]
  30. Close stance right angle punch. Perform in a slow motion. Moa so orun giokja jirugi. [Perform in a slow motion.]
  31. Right fixed stance U-shape block. Orun gojung so digutja makgi.
  32. Left fixed stance U-shape block. Wen gojung so digutja makgi.
  End: Bring the left foot back to ready posture.
 • Дата на основаване на Международната федерация по Таекуон-до – 22.03.1966г.
 • Разлика между Таекуон-до и другите бойни изкуства: За разлика от много други бойни изкуства, Таекуон-до е съвременно и развиващо се бойно изкуство, създадено въз основа на научни познания.
 • Разлика между спорт и бойно изкуство: Бойно изкуство и спорт не са еквивалентни понятия. Спортната дисциплина представлява малка част от бойното изкуство.
 • Теория на силата:
  • Третият закон на Нютон гласи, че “на всяко действие ( сила) съответства равно по големина и противоположно по посока противодействие”.
  • Концентрация. Прилагането на силата от удара върху най-малка повърхност от целта ще доведе до концентрация на силата. Колкото по-голям е броят на мускулите, които се напрягат в момента на приложение, толкова по-голяма е концентрацията на силата.

 2 гуп – Червен колан :

 • Червеният колан символизира предупреждение за опасност за ученика и неговия опонент и риск от травми.
 • Форми:
  • Toi – Gye tul /37 movements/. Той Ге е псевдонима на учения Уи Хванг /16 век/. 37-те движения символизират 37° географска ширина, където е родното му място. Диаграмата означава „учен”.
  Toi-Gye Toi-Gye Tul.
  Ready posture: Close ready stance B. Junbi jase: Moa junbi sogi B.
  1. Right L-stance inner forearm middle block. Orun niunja so anpalmok kaunde makgi.
  2. Left walking stance upset fingertip low thrust. Wen gunnun so dwijibun sonkut najunde tulgi.
  3. Close stance right back fist side back strike, extending the left arm to the side-downward. Perform in a slow motion. Moa so orun dung joomuk yopdwi taerigi, [extending the left arm to the side downward. Perform in a slow motion.]
  4. Left L-stance inner forearm middle block. Wen niunja so anpalmok kaunde makgi.
  5. Right walking stance upset fingertip low thrust. Orun gunnun so dwijibun sonkut najunde tulgi.
  6. Close stance left back fist side back strike, extending the right arm to the side-downward. Perform in a slow motion. Moa so wen dung joomuk yopdwi taerigi, [extending the right arm to the side downward. Perform in a slow motion.]
  7. Left walking stance X-fist pressing block. Wen gunnun so kyocha joomuk noollo makgi.
  8. Left walking stance twin fist high vertical punch. Wen gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi.
  Perform 7 and 8 in a continuous motion.
  9 Right middle front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 8. Orun kaunde apcha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 8].
  10. Right walking stance middle punch. Orun gunnun so kaunde jirugi.
  11. Right walking stance middle reverse punch. Orun gunnun so kaunde bandae jirugi.
  12. Close stance twin side elbow thrust. Perform in a slow motion. Moa so sang yop palkup tulgi. [Perform in a slow motion.]
  13. Stamping motion, sitting stance right outer forearm W-shape block. [Stamping motion,] annun so orun bakat palmok san makgi.
  14. Stamping motion, sitting stance left outer forearm W-shape block. [Stamping motion,] annun so wen bakat palmok san makgi.
  15. As 14. As 14.
  16. As 13. As 13.
  17. As 14. As 14.
  18. As 14. As 14.
  19. Right L-stance double forearm low pushing block. Orun niunja so doo palmok najunde miro makgi.
  20. Left walking stance, extending both hands upward as if to grab the opponent’s head. Wen gunnun sogi, [extending both hands upward as if to grab the opponent’s head].
  21. Right knee upward kick, pulling both hands downward. Orun moorup ollyo chagi, [pulling both hands downward].
  22. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  23. Left low side front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 22. Wen najunde yobap cha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 22].
  24. Left walking stance flat fingertip high thrust. Wen gunnun so opun sonkut nopunde tulgi.
  25. Left L-stance knife-hand middle guarding block. Wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  26. Right low side front snap kick, keeping the position of the hands as they were in 25. Orun najunde yobap cha busigi, [keeping the position of the hands as they were in 25].
  27. Right walking stance flat fingertip high thrust. Orun gunnun so opun sonkut nopunde tulgi.
  28. Right L-stance back fist obverse side back strike and forearm low reverse block. Orun niunja so dung joomuk baro yopdwi taerigi wa palmok najunde bandae makgi.
  29. Jump, right X-stance X-fist pressing block. Twigi, orun kyocha so kyocha joomuk noollo makgi.
  30. Right walking stance double forearm high block. Orun gunnun so doo palmok nopunde makgi.
  31. Right L-stance knife-hand low guarding block. Orun niunja so sonkal najunde daebi makgi.
  32. Left walking stance inner forearm circular block. Wen gunnun so anpalmok dollimyo makgi.
  33. Left L-stance knife-hand low guarding block. Wen niunja so sonkal najunde daebi makgi.
  34. Right walking stance inner forearm circular block. Orun gunnun so anpalmok dollimyo makgi.
  35. As 32. As 32.
  36. As 34. As 34.
  37. Sitting stance right fist middle punch. Annun so orun joomuk kaunde jirugi.
  End: Bring the right foot back to ready posture.
 • История на Таекуон-до.
  • Таекуон-До е съвременно бойно изкуство, създадено в началото на ХХ век от Чой Хонг Хи – роден на 09. 11. 1918 г. в Корея, генерал от южно-корейската армия, в базата на която основава спортна школа О До Куон. В нея ген. Чой полага основите и развива новото бойно изкуство, създадено на базата на традиционни корейски бойни стилове (Те кион, Су бахк до, Ю су) и японски бойни изкуства (Карате).
  • На 11. 04. 1955 г. ген. Чой, официално дава името на Таекуон-До. За да бъде сигурен в правилното произношение на името, той го представя като три отделни думи – Тае Куон До. С публикуването на първата си книга на английски, озаглавена “Taekwon-Do” той променя произношението на Таекуон-До. Промяната е била предназначена да подчертае нуждата от баланс между физическата тренировка /таекуон/ и вътрешното духовно усъвършенстване /До/.
  • На 22. 03. 1966 г. в Сеул – Южна Корея се основава Международната Таекуон-До Федерация (ITF) с президент ген. Чой Хонг Хи, обединяваща страните Виетнам, Малайзия, Сингапур, Западна Германия, САЩ, Турция, Италия, Египет и Южна Корея. През следващите години ген. Чой и неговите съмишленици и ученици неуморно изнасят демонстрации, презентации и семинари в много държави и така започва бурното разпространение на Таекуон-До в целия свят. Това е било и силното желание на бащата на Таекуон-До – бойното изкуство да достигне навсякъде по света и да обедини всички хора, без значение от етническа принадлежност, религия, политически и идеологически убеждения. Идеята на ген. Чой е била, Таекуон-До да носи на всички континенти послание за мир, справедливост, здравословен и щастлив начин на живот.
   • Следвайки тази мисия, през 1972 г., ген. Чой Хонг Хи се установява в Канада, като седалището на федерацията също се премества в Торонто.
   •  През 1985 г. е публикувана Енциклопедия на Таекуон-До от ген. Чой Хонг Хи.
   • Ген. Чой Хонг Хи умира на 15. 06. 2002г. След смъртта му, Международната федерация по Таекуон-до се разцепва на три групи – ITF Канада, ITF Северна Корея и ITF Виена.
 • Теория на силата
  • Баланс / равновесие /. Равновесието бива два вида: динамично и статично. Колкото по- голяма е опорната площ, толкова по- голяма е и равновесната устойчивост на човек. Равновесната устойчивост е зависима още от височината на ОЦТ /общ център на тежестта/ на тялото и от неговата проекция върху опорната площ. Ъгълът на устойчивост е този, които се сключва между проекцията на ОЦТ и границите на опорната площ. ОЦТ се намира на 5-6 мм между първия и петия кръстен прешлен и на средата между гръбначния стълб и предната дъга на тазовите кости. При спаринг ОЦТ се намира, в по-голяма част от времето по-високо, поради необходимостта от по-голама подвижност на състезателя. Следователно, в случая и равновесната устойчивост е по-малка. При силов тест и основни позиции е обратното.
  • Контрол на дишането. Контролираното дишане не само въздейства на силата и скоростта, но и е условие за посрещане на удар в тялото. Рязко издишване в момента на удар или блок, стяга корема за концентриране на максимално напрежение при изпълнение на движението, докато лекото вдишване подпомага подготвянето на следващото движение. Вдишването трябва да е скрито- без външни прояви на умора и равномерно.

 

 1 гуп – Червен колан с черна лента:

 • Форми:
  • Hwa – Rang tul /29 movements/. Именувана е на групата воини Хва Ранг, създадена през Династията Сила, в началото на 7 век. 29 движения символизират 29-та Дивизия, където е започнало обучението по съвременното бойно изкуство Таекуон-до. Диаграма –  ( I ).
  Hwa-Rang Hwa-Rang Tul.
  Ready posture: Close ready stance C. Junbi jase: Moa junbi sogi C.
  1. Sitting stance left palm middle side front pushing block. Annun so wen sonbadak kaunde yobap miro makgi.
  2. Sitting stance right fist middle front punch. Annun so orun joomuk kaunde ap jirugi.
  3. Sitting stance left fist middle front punch. Annun so wen joomuk kaunde ap jirugi.
  4. Left L-stance twin forearm block. Wen niunja so sang palmok makgi.
  5. Left L-stance obverse upward punch, pulling the right side fist in front of the left shoulder. Wen niunja so baro ollyo jirugi, [pulling the right side fist in front of the left shoulder].
  6. Sliding motion, right fixed stance middle side punch. [Sliding motion,] orun gojung so kaunde yop jirugi.
  7. Left vertical stance knife-hand reverse downward strike. Wen soojik so sonkal bandae naeryo taerigi.
  8. Left walking stance middle punch. Wen gunnun so kaunde jirugi.
  9. Left walking stance forearm low block. Wen gunnun so palmok najunde makgi.
  10. Right walking stance middle punch. Orun gunnun so kaunde jirugi.
  11. Release from a grab, bringing the left palm to the right forefist. Jappyosul tae, [bringing the left palm to the right forefist].
  12. Right middle side piercing kick, pulling both hands in the opposite direction, left L-stance knife-hand middle outward strike. Orun kaunde yopcha jirugi, [pulling both hands in the opposite direction], wen niunja so sonkal kaunde bakuro taerigi.
  13. As 8. As 8.
  14. As 10. As 10.
  15. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  16. Right walking stance straight fingertip middle thrust. Orun gunnun so sun sonkut kaunde tulgi.
  17. As 15. As 15.
  18. Right high turning kick. Orun nopunde dollyo chagi.
  19. Left high turning kick, right L-stance knife-hand middle guarding block. Wen nopunde dollyo chagi, orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  Perform 18 and 19 in a fast motion.
  20. As 9. As 9.
  21. Right L-stance middle obverse punch. Orun niunja so kaunde baro jirugi.
  22. Left L-stance middle obverse punch. Wen niunja so kaunde baro jirugi.
  23. As 21. As 21.
  24. Left walking stance X-fist pressing block. Wen gunnun so kyocha joomuk noollo makgi.
  25. Sliding motion, right L-stance side elbow thrust. [Sliding motion,] orun niunja so yop palkup tulgi.
  26. Close stance right inner forearm side front block, extending the left forearm to the side-downward. Moa so orun anpalmok yobap makgi, [extending the left forearm to the side downward].
  27. Close stance left inner forearm side front block, extending the right forearm to the side-downward. Moa so wen anpalmok yobap makgi, [extending the right forearm to the side downward].
  28. Right L-stance knife-hand middle guarding block. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  29. Left L-stance knife-hand middle guarding block. Wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi.
  End: Bring the right foot back to ready posture.
 • Команди:
  • Ready – junbi – готови.
  • Start – sijak – започни.
  • Stop – guman – спри.
  • Atease – swiyo – свободно.
  • Repeat – tashi – повторение.
  • Return – baro – спри последното упражнение.
  • Yell – kihap – вик.
  • About turn – twiro tora – кръгом (обръщане на позицията на 180°).
  • Class dismissed – haesan – разпускане на класа.
 • Теория на силата
  • Маса. Математически максималната кинетична енергия или сила се достига чрез максимално използване на телесното тегло /маса/ и скорост. Можем да приложим максимум маса, използвайки силата на таза, който е и най-тежката част от човешкото тяло. Друг начин за повишаване на силата чрез използване на  телесното тегло е пружинирането на коляното при изпълнението на техниките с цел пренасяне на тежестта в точката на контакт.
  • Скорост. Скоростта е най-съществения фактор на силата. Научно силата е равна на масата по ускорението (F = m.A) или (P = m.V2).  Тази зависимост може да се обясни по следния начин – когато увеличим масата /мускулите/ два пъти, то удара става два пъти по силен. Когато увеличим скоростта два пъти, то силата на удара се увеличава четири пъти. 

 

(Visited 2 434 times, 1 visits today)