Таекуон-До За Деца: Адаптация На Системата За Градиент

  • Post author:
  • Post category:Info
  • Reading time:1 mins read

Тази статия е публикувана в 64-ти бр. от 2014 г. на едно от най-четените в света списания за таекуон-до – “Totally TKD Magazine”. 

Системата за адаптация на ученическите степени към децата е разработена от М. Трифонов и е тествана за първи път в ТК Феникс през м. декември, 2011г. Информация за нея е публикувана за първи път на сайта на BUTF на 11. 11. 2011 г.

Авторът сърдечно благодари за признанието на клубовете и организаците в България, които са приели и прилагат тази система за обучение и оценка на своите най-малки възпитаници.

Цялата публикация можете да прочетете освен в бр. 64 на “Totally Tae Kwon Do Magazine” и в уебсайта на ТКД Клуб Феникс.

totally-TKD-64

(Visited 61 times, 1 visits today)