Са Бум Ним Мирослав Трифонов – 5 дан

  • Post author:
  • Post category:News

“Този ранг е плод на неуморен труд и 22 години посветеност на ТаеКуон-До.

Благодаря на всички, които ме подкрепяха през годините!”

Таекуон!!!

Са Бум Ним Мирослав Трифонов

(Visited 75 times, 1 visits today)