Адвансед Таекуон-до Европа АТЕУ предлага решение за компенсиране на инструктори по Таекуон-до, които са с дългогодишен опит, но са изостанали в техническите степени Дан. Те получават право да се явят на изпит за следваща степен в момента когато са готови. Съкращаването на срока за защита на по-висока техническа степен е иновация, достъпна за членовете на АТЕУ.

Инструкторите по Таекуон-до могат да израстват в степен Дан съобразно стандарта на Енциклопедията, където са посочени минималните срокове между отделните степени. Практически това е идеалният случай, който рядко е реалност. Сроковете са дадени в таблицата, а графата Период е изчислена като сума от предходните срокове:

 

Често инструкторите изостават в степен защото нямат майстор на когото да разчитат за повишения, имат ограничен достъп до международни семинари или тяхната Таекуон-до организация умишлено ги забавя.

Така при стаж над 20 години те са III или IV Дан (рядко V или VI Дан), при положение, че имат годините за VII Дан. Това може да се изчисли според информацията от Енциклопедията, като за начало се приема годината на получаване на черен колан (I Дан).

В таблицата е дадена реална информация за години на покриване на степени на инструкторът от Advanced Taekwon-do Europe Марио Илиев. Когато той се присъединява към АТЕУ през 2014 г. има стаж 21 години в Таекуон-до, но е носител на III Дан – значително е изостанал в степен, притежавайки години за VI Дан (над 15.5 години).

През 2015 г. той защитава IV дан, но с 15.5 г. закъснение. Това закъснение му позволява да се яви на изпит за V Дан през 2017 г. пред ГМ Лим, така компенсира две години от закъснението в миналото. През 2019 г. покрива  VI Дан и компенсира още 3 години. През 2022 г. е повишен в степен Майстор VII Дан, като свежда закъснението до 7.5 години. Така след четири промоции за 7 години М. Илиев е компенсирал 8 години и четири степени от изоставането си.

Advanced Taekwon-do Europe  АТЕУ допуска инструктори с дългогодишен опит, но ниски степени Дан да се явят на изпит за следваща степен в момента когато са готови. Този подход за извънредно повишаване в степен на инструктори е успешна иновация, доказала се през годините.

(Visited 63 times, 1 visits today)