Проведе се зимен тренировъчен лагер към BUTF

  • Post author:
  • Post category:Events

Ръководител беше Елица Костадинова – председател на ТК Банкя и зам. председател на BUTF.

http://tkdbk.org/?p=1375

(Visited 102 times, 1 visits today)