Мисията на Адвансед Таекуон-до България e „Да предложи открит път и достъп за всички в България до Адвансед Таекуон-до„. Основните цели са:

  • Да развива Адвансед Таекуон-до като Бойно изкуство, без да го политизира или превръща в спорт.
  • Да предложи атрактивни и взаимно изгодни условия за съвместна дейност с Майстори и инструктори по Бойни изкуства.
  • Да осигурява организационна подкрепа на Майсторите, инструкторите и техните ученици практикуващи Адвансед Таекуон-до.
  • Да сертифицира технически степени по Адвансед Таекуон-до.

За реализиране на целите си ATEU поддържа контакти с международни организации и Гранд Майстори развиващи Бойни изкуства по света. Майсторите и инструкторите от ATEU участват в международни мероприятия, поддържайки високо и актуално ниво на знания и умения в Бойните изкуства.

(Visited 2 times, 1 visits today)