Сеньор Майстор Борис Атанасов – Президент на АТЕУ

Борис Атанасов роден на 04.02.1975 г. е Сеньор Майстор по Таекуон-до с VIII Дан черен колан. Притежава магистърска степен –  инженер по “Съобщителна и осигурителна техника и системи” от ВТУ “Т.  Каблешков” и магистърска степен по “Индустриален мениджмънт” от Минно-геоложкия университет “Св.  Иван Рилски”. Президент е на Advanced Taekwon-do Europe (ATEU/ATKD.eu) и клуб Euroatlas.

Започва да практикува Таекуон-До през 1990 г., на 15-годишна възраст. От 1991 до 1997 г. се състезава в редица национални турнири. От лятото на 2000 г. рестартира и ръководи Клуб Евроатлас – първият независим Таекуон-До клуб в България.

Създава Българска Таекуон-до Федерация BUTF през 2003 година. Участва в учредяването на Българска Асоциация по Таекуон-до БАТ през 2006 година и е избран за генерален секретар на организацията. Избран е за президент на BUTF през 2009 година. Участва в учредяването на Advanced Taekwon-do Europe ATEU през 2011 година и е избран за заместник председател, през 2015 година е избран за президент на организацията.

Участва в редица семинари и извършва различни дейности, където обогатява и актуализира техническите си познания и организационни умения в областта на Таекуон-до:

Активно провежда тренировки, изпити и семинари на общите мероприятия на ATEU. Организира и провежда национални и международни събития по Таекуон-До. Създава програми за обучение и дефинира изискванията за технически изпити по Адвансед Таекуон-до.

През последните над 30 години развива Таекуон-До като бойно изкуство на професионално ниво, но като хоби.

(Visited 45 times, 1 visits today)