Advanced Taekwon-do Europe ATEU (Адвансед Таекуон-до България) е неформална организация, насочена към развитие Корейските бойни изкуства, конкретно Таекуон-до. Обединява съмишленици (юридически и/или физически лица), практикуващи различни стилове бойни изкуства. Сътрудничи си с международни организации, инструктори и майстори по бойни изкуства.

Организацията се ръководи от Президент и Борд на инструкторите. Бордът на инструкторите включа изявени лица от организацията с черни колани и дългогодишен опит в бойните изкуства. Работата на борда се координира от председател, който се избира от членовете на борда.

Структурата на организацията е опростена и плоска, известна също и като “Предприемаческа структура”. Има ясно изразен връх, на който стои един ръководител. Всички основни процеси се управляват директно от върха. Решенията за дейността се вземат в условия на равенство. Те са базирани на съгласие, т.нар. консент (никой не е против). За изпълнение на отделни дейности динамично се формират виртуални групи. Работи се при пълна прозрачност на информацията.

Плоската структура на управление е най-подходяща за професионалисти, търсещи синергията помежду си. Това, което сплотява екипа, са общите ценности от философията на бойните изкуства, пълната прозрачност и присъствието на всеки с цялата си личност – с позитивите и негативите.

(Visited 29 times, 1 visits today)