Мисията на Адвансед Таекуон-до Европа e „Развитие на Таекуон-до като модерно Бойно изкуство, достъпно за всеки„. Основните цели са:

  • Да развива Таекуон-до като модерно Бойно изкуство, без да го политизира или превръща в спорт.
  • Да предложи атрактивни и взаимно изгодни условия за съвместна дейност с Майстори и инструктори по Бойни изкуства.
  • Да осигурява обучение и подкрепа на Майсторите, инструкторите и техните ученици практикуващи Таекуон-до.
  • Да сертифицира технически степени по Таекуон-до.

За реализиране на целите си ATEU поддържа контакти с международни организации и Гранд Майстори развиващи Бойни изкуства по света. Майсторите и инструкторите от ATEU участват в международни мероприятия, поддържайки високо и актуално ниво на знания и умения в Бойните изкуства.

(Visited 24 times, 1 visits today)