Мисията на Адвансед Таекуон-до Европа ATEU (ATKD.EU), актуализирана към 2024 година e „Иновативно развитие на Корейските бойни изкуства, с фокус върху Таекуон-до“. Основните цели пред организацията са:

  • Да предложи организационна подкрепа, ноу-хау и висококвалифицирано обучение на инструктори по Бойни изкуства при атрактивни и взаимно изгодни условия за съвместна дейност.
  • Да генерира и въвежда иновации, съобразени с принципите на Бойните изкуства.
  • Да развива Бойните изкуства, без да ги политизира, мистифицира или превръща в спорт.
  • Да сертифицира технически степени.
  • Да създава позитивен имидж на Бойните изкуства, като предоставя актуална и достоверна информация за тях.

За реализиране на целите си ATEU поддържа контакти с международни организации и Гранд Майстори развиващи Бойни изкуства по света. Майсторите и инструкторите от ATEU участват в международни мероприятия, поддържайки високо и актуално ниво на знания и умения в Бойните изкуства.

(Visited 36 times, 1 visits today)