Адвансед Таекуон-до Европа ATEU предлага достъп до ноу-хау, запазена марка и работещ бизнес модел в обучението по Бойни изкуства. Прилага гъвкави варианти за успешно сътрудничество, базирано на принципът “взаимна изгода”. Подкрепя партньорите развиващи Адвансед Таекуон-до, посредством франчайзинг включващ:

  • ATEU logoЗапазена търговска марка.

Advanced Taekwon-do Europe е запазена търговска марка 00093554, защитена от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Така се гарантира автентичност на издаваните сертификати за степени с логото на АТЕУ, защото използването на запазената марка без оторизация от притежателя е забранено от закона.

  • Международни сертификати.

Издава международни  сертификати за технически степени по Таекуон-до, съобразно правилата и изискванията на организацията. Предоставя възможност за издаване на  международни сертификати за почетни степени. Сертификатите са с уникални номера от базата данни, защитени са с холограмен стикер и съдържат QR код към уеб сайта на организацията. Сертификатите за черни колани  са подписани от Президента на организацията и са придружени със значка на организацията и пластик карта.

  • Семинари.

Организира и провежда национални и международни семинари с Майстори и международни инструктори. Семинарите са тематични и са насочени към повишаване на квалификацията на участниците в тях. Те могат да бъдат съчетани с промоции в степен на участниците.

  • Промоции в степен.

Промоциите (повишаване) в степен се предлагат за всички практикуващи Таекуон-до. Те представляват теоретичен и практически тест по Таекуон-до, базиран на солидни критерий за технически умения, познания и стаж. Предлага се съкратена процедура (Ранг компенсация) за повишаване в степен на Майстори и инструктори с дългогодишен стаж в бойните изкуства.

  • Учебни помагала и програми.

Разработени, тествани и въведени са иновативни програми за обучение по Таекуон-до. В тях са включени модерните тенденции в Бойните изкуства, както са съобразени със спецификата на целевите групи. Ежегодно програмите се актуализират съобразно резултатите получените от прилагането им.

Cover Books05a1

Инструкторите от  организацията са автори на книгите “Адвансед Таекуон-до – Модерното бойно изкуство” и „Таекуон-до пътя на здравия разум“, които са подходящи учебни помагала за трениращите и инструкторите.

  • Екипировка и лога.

Предлага екипировка, брандирана с надписи, лого и символи на организацията. Изработва бродирани емблеми, черни колани по индивидуален проект, съдържащ името и актуалната степен. Предоставя проекти и графични файлове с емблеми лога и надписи, съдейства при разработка на нови дизайни.

(Visited 344 times, 1 visits today)