Българска Таекуон-до Федерация BUTF е учредена през 2009 г. като алтернатива на съществуващите организации развиващи Таекуон-до в България. Работи съвместно с Международната Федерация /ITF-V/ и Европейската федерация /AETF/. Федерацията е с демократична структура на управление и работи с всички развиващи Таекуон-до. За да реализира иновативните си идеи BUTF прекрати сътрудничеството си с ITF-V през 2010 г. и се насочи към  Advanced Taekwon-Do International (ATI). BUTF организира и провежда три семинара с ГМ Лим в България през 20112013 и 2017 година.

През 2011 г.  в София, България е създадена  Адвансед Таекуон-до Европа ATEU, като независима, бизнес ориентирана алтернатива на водещите организации, развиващи Таекуон-до.

През 2017 г. ATEU се обединява с BUTF, което позволява Адвансед Таекуон-до да се промотира, като модерно Бойно изкуство, представляващо стъпка напред в развитието на Таекуон-до.

Адвансед Таекуон-до България е българският уеб сайт на ATEU

Обединени са сайтовете butf.org  и taekwon-do.bg, което се вижда на актуализираната емблема.

Мисията на Адвансед Таекуон-до България e „Да предложи открит път и достъп за всички до Адвансед Таекуон-до„. Основните цели са:

 • Да развива Адвансед Таекуон-до като Бойно изкуство, без да го политизира или превръща в спорт.
 • Да предложи атрактивни и взаимно изгодни условия за съвместна дейност с Майстори и инструктори по Бойни изкуства.
 • Да осигурява организационна подкрепа на Майсторите, инструкторите и техните ученици практикуващи Адвансед Таекуон-до.
 • Да сертифицира технически степени по Адвансед Таекуон-до.

За реализиране на целите си ATEU поддържа контакти с международни организации и Гранд Майстори развиващи Бойни изкуства по света. Майсторите и инструкторите от ATEU участват в международни мероприятия, поддържайки високо и актуално ниво на знания и умения в Бойните изкуства.

През 2015 г. за президент на организацията е избран Майстор Б. Атанасов.

 

Развиващите Адвансед Таекуон-до Майстори и инструктори  получават:

 • Комплексно обучение по Адвансед Таекуон-до посредством модерна методика, преподаване на теория и лекции на тема „DO”.
 • Нови форми на обучение – онлайн/офлайн мероприятия.
 • Бизнес подход за съвместна дейност, съобразен с маркетинговите условия на средата.
 • Изпити за повишаване на технически степени по унифицирани международни изисквания.
 • Международно сертифициране.
 • Достъп до международни мероприятия.
 • Спортна екипировка.
 • Учебни помагала.
 • Рекламни материали.

ATEU предлага редица иновации, достъпни за развиващите Адвансед Таекуон-до:

 • Адвансед франчайз – достъп до разработен и успешен бизнес модел в обучението по Бойни изкуства.
 • Право на всеки инструктор да провежда сам изпити за технически степени по Адвансед Таекуон-до.
 • Защита на черен колан с Blitz Black Belt тест.
 • Възможност за компенсация на години между дановете, в които практикуващият е бил забавен в своето израстване в степен.
 • Система за градиент и оценка на деца от четири до шест годишна възраст (Kid Levels).

Предимства на Адвансед Таекуон-до Европа

 • Иновативни продукти

Разширеният набор от технически степени за деца и блиц – тестът за черен колан са два реално работещи примера.

 • ОНЛАЙН УСЛУГИ

Модерен уеб сайт с актуална информация. Онлайн семинари и тестове за черен колан.

 • БИЗНЕС ОРИЕНТАЦИЯ

Осигуряване на ноу-хау за оптимизиране на бизнеса на инструкторите.

 • АДВАНСЕД МЕНИДЖМЪНТ

Бърза реакция при вземане на решения.

 • Повишаване на инструктори

Семинари с Майстори и ГМ. Гъвкави варианти за повишаване на техническите степени.

 

 

 

(Visited 316 times, 1 visits today)