Адвансед Таекуон-до България е българският уеб сайт на ATEU.

Advanced Taekwon-do Europe ATEU (ATKD.EU) е неформална организация, насочена към популяризиране и развитие на Корейските бойни изкуства, конкретно Таекуон-до. Обединява съмишленици (групи или лица), практикуващи различни стилове бойни изкуства. Сътрудничи си с международни организации, инструктори и майстори по бойни изкуства.

Създадена е като автономна алтернатива на съществуващите Таекуон-до организации на национално и международно ниво. Предлага групова или индивидуална подкрепа на всички практикуващи Таекуон-до, като бойно изкуство. Предоставя ноу-хау посредством франчайзинг.

Създава възможности за самоусъвършенстване, личностно израстване и изграждане на увереност в собствените сили чрез участие в различни мероприятия, където водещо е социалното начало.

Организацията не развива спортна дейност – турнири или състезания. Не политизира и не мистифицира Бойните изкуства. Фокусира се върху практико-приложна насоченост на Бойните изкуства и тяхната релевантност като средство за рекреация.

(Visited 544 times, 1 visits today)