Изпитни изисквания за ученически технически степени по Адвансед Таекуон-до

 • Post author:
 • Post category:Info / VIP
 • Reading time:11 mins read

Ученическите технически степени по Таекуон-до се наричат „гуп”. Съществуват 10 нива на ученически степени (гуп). Подредени са в „обратен” ред – от най-ниската степен (10 гуп) до най-високата (1 гуп).

Изискванията за всяка степен включват практическа и теоретична част.

 • Практическа част – техники, които се демонстрират пред изпитващия инструктор:
  • Основни техники – атакуващи и защитни движения от зададени позиции;
  • Форми – рattern – tul  – комплекс от атакуващи и защитни действия и тактики, в точно определена последователност, срещу въображаем противник.
  • Спаринг– атакуващи и защитни движения с партньор по задание (договорен) или  единоборство по определени правила (свободен):
   • Three step sparring (sambo matsogi) – договорен три стъпков спаринг – изпълнява се самостоятелно или с партньор;
   • Free sparring no contact (jayоо matsogi) – свободен спаринг без контакт;
   • Two step sparring (ibo matsogi) – договорен спаринг с две стъпки, изпълнява се с партньор;
   • One step sparring (ilbo matsogi) – едностъпков договорен спаринг.
  • Самозащита– Self defence (hosin sul) –  техники за самоотбрана:
   • Grabbing and releasing  – хващания и освобождавания от захвати;
   • Sweeping – подсечки;
   • Falling тechniques –  падания;
   • Ground тechniques  –  техники на земята;
   • Primary defences against sticks & knife  – основни техники срещу тояга и нож;
  • Специална техника – чупене на дъски със скокове на дължина и височина.
  • Силов тест (чупене) – чупене на голям брой дъски с един удар.
 • Теоретична част – тест с въпроси на тема:
  • История, символика, понятия, научни обосновки, принципи и правила на поведение, обръщения, команди и др.;
  • Tерминология – наименования на позиции, техники, пособия и др. на английски, корейски / произношение на латиница / и български език;
  • Философия – „До“ .

Количеството на изискванията и тяхната трудност нараства с нарастването на техническата степен, за която се отнасят. Например – за ниските степени се изискват базовите удари с крака, а за по-високите същите техники се изпълняват със завъртане, скок и комбинация от двете.

Новите техники от формата за всеки гуп, се отнасят към основните техники. Тези техники не са включени в изискванията, като основни техники, защото са част от формата и се изпълняват с формата. Техните названия, като терминология са включени в теорията за съответната степен.

За всички техники, включени в теорията, като терминология трябва да се знае тяхното предназначение, както и правилният начин за тяхното изпълнение. Тази информация може да бъде намерена в „Енциклопедия по Таекуон-до” и получена от инструктора по време на тренировка или семинар.

Към изпитните изисквания за определена степен се включват и изискванията за предходните степени.

Изпитни изисквания за покриване на ученически технически степени на ATKD.EU

10 гуп – Бял колан

 • Тази степен не се защитава, а се подарява на всеки начинаещ започнал да практикува Таекуон-до.

 9 гуп – Бял колан с жълта лента

 • Основни техники:
  • Parallel stance middle punch (narani so kaunde jirugi);
  • Front rising kick (apcha oligi);
  • Front snap kick (apcha busigi).
 • Форми:
  • Four direction punch (Saju jirugi);
  • Four direction block (Saju magki).
 • Теория:
  • Символика на белия колан;
  •  Създателят на Таекуон-до;
  • Four direction punch (Saju jirugi),  Four direction block (Saju magki) – значение, диаграма и брой движения;
  • Буквален превод на  Таекуон-до;
  • Дата на даване на името и признаване на Таекуон-до, като ново бойно изкуство;
  • Принципи на Таекуон-до;
  • Клетва на Таекуон-до;
  • Броене на корейски език от 1 до 10.
  • Терминология:
   • Тренировъчна зала – training area – dojang (до джанг);
   • Високо – high – nopunde (нопунде);
   • Среда – middle – kaunde ( каунде);
   • Ниско – low – najunde (надзунде);
   • Прав удар с ръка – punch – jirugi (чируги);
   • Блок – block – makgi (маки);
   • Удар с крак – kick – chagi (чаги);
   • Екип за тренировка – training uniform – dobok (добок);
   •  Bнимание – attention stance (charyot sogi);
   • Bow (kyong ye) – поклон;
   • Parallel stance (narani sogi) – паралелна позиция;
   • Parallel ready stance (narani junbi sogi) – строй се (паралелна позиция);
   • Walking stance (gunnun sogi) – ходеща позиция;
   • Forearm low block (palmok najunde magki) – долен блок;
   • Knifehand low block (sonkal najunde magki) – долен блок с отворена ръка;
   • Inner forearm middle side block (an palmok kaunde yop magki) – среден блок;
   • Low wedging block ( hecho makgi ) – долен заклинващ блок;
   • Fore fist front punch (ap joomuk  jirugi) – прав удар с ръка;
   • Side front rising kick (yop apcha olligi) – махов удар с крак по външната (страничната) линия на тялото;
   • Front rising kick (apcha olligi) – махов удар с крак по централната линия на тялото;
   • Front snap kick (apcha busigi) – камшичен удар с крак напред;
   • Diagonal rising kick (sasun apcha olligi) – махов удар с крак по диагонала.

 8 гуп – Жълт колан

 • Основни техники:
  • Sitting stance middle punch (annun sogi kaunde jirugi);
  • Downward kick (naeryo chagi);
  • Turning kick (dollyo chagi).
 • Форми:
  • Chon-Ji tul.
 • Спаринг:
  • Three step sparring wihout partner (sambo matsogi).
 • Теория:
  • Символика на жълтия колан;
  • Обръщения в Таекуон-до;
  • Chon – Ji tul – значение, брой движения, диаграма.
  • Терминология:
   • L – stance – (niunja sogi) – „Л” позиция;
   • Sitting stance (annun sogi) – „седяща” позиция;
   • Side rising kick (yopcha olligi) – страничен махов удар;
   • Forearm guarding block (palmok daebi makgi) – защитен блок;
   • Forearm rising block (palmok chookyo makgi) – горен блок;
   • Crescent outward kick (bandal chagi) – махов удар с крак отвън навътре (цял кръг);
   • Crescent inward kick (palkal chagi) – махов удар с крак отвътре навън (цял кръг);
   • Front kick (ap chagi) – удар с крак напред;
   • Turning kick (dollyo chagi) – удар с крак отстрани;
   • Downward kick (naeryo chagi) – махов удар отгоре надолу.

 7 гуп – Жълт колан със зелена лента:

 • Основни техники:
  • Side kick (yop chagi);
  • Diagonal turning kick (sasun dollyo chagi).
 • Форми:
  • Dan – Gun tul.
 • Спаринг:
  • Three step sparring wih partner (sambo matsogi).
 • Теория:
  • Dan – Gun tul – значение, брой движения, диаграма;
  • Правила при подготовка за тренировка и при влизане в тренировъчна зала.
  • Терминология:
   • Forefist (ap joomuk) – юмрук;
   • Knifehand (sonkal) – отворена ръка;
   • Forearm high rising block (palmok chookyo makgi nopunde) – горен блок;
   • Twin forearm block (sang palmok magki) – двоен блок;
   • Knifehand guarding block (sonkal daebi makgi) – защитен блок с отворени ръце;
   • Knifehand side strike (sonkal yop taerigi) – страничен удар с отворена ръка;
   • Side piercing kick (yopcha jirugi) – страничен праволинеен удар с крак;
   • Diagonal turning kick (sasun dollyo chagi) – диагонален удар с крак отстрани.

 6 гуп – Зелен колан

 •  Основни техники:
  • Back piercing kick (dwitcha jirugi);
  • Twisting kick (bituro chagi);
  • Hooking kick (goro chagi);
 • Форми:
  • Do – San tul.
 • Спаринг:
  • Three step sparring (sambo matsogi);
  • Free sparring – no contact (jayоо matsogi).
 • Теория:
  • Do – San tul  – значение, брой движения, диаграма;
  • Символика на зеления колан;
  • Правила на поведение в тренировъчната зала.
  • Терминология:
   • Back fist (dung  joomuk) – задната страна на юмрука;
   • Fingertip (sonkut) – върха на пръстите;
   •  Outer forearm side block (pakat palmok yop magki) – страничен среден блок;
   • Outer forearm high wedging block (pakat palmok nopunde hechyo makgi) – висок заклинващ блок;
   • Middle reverse punch (kaunde bandae jirugi) – прав удар с разноименна ръка;
   • Straight fingertip thrust (sun sonkut tulgi) – мушкащ удар с върха на пръстите;
   • Back piercing kick (dwitcha jirugi) – удар с крак назад;
   • Hooking kick (goro chagi) – удар „кука” с крак;
   • Back fist high side strike (dung  joomuk nopunde yop taerigi).

 5 гуп – Зелен колан със синя лента

 • Основни техники:
  • Reverse side kick (tora yop chagi);
  • Reverse turning kick (bandae dollyo chagi).
 • Форми:
  • Won – Hyo tul.
 • Спаринг:
  • Two step sparring (ibo matsogi);
  • Free sparring – punches only (jayoo matsogi).
 • Самозащита:
  • Self defence (grabbing and releasing).
 • Теория:
  • Won-  Hyo tul- значение, брой движения, диаграма;
  • Правила за облекло и екипировка.
  • Терминология:
   • Bending ready stance A (guburyo junbi sogi A) – позиция за готовност за удар с крак;
   • Fixed stance (gojung sogi) – фиксирана позиция;
   • Close ready stance A (moa junbi sogi A) – близка позиция за готовност;
   • Inner  forearm circular block (an palmok dollimyo magki) – кръгообразен блок;
   • Fixed stance side punch (gojung so yop jirugi) – прав удар с ръка от фиксирана позиция;
   • Knifehand inward strike (sonkal anuro taerigi) – удар с отворена ръка отвън навътре;
   • Reverse turning kick (bandae dollyo chagi) – удар с прав крак отстрани с въртене;
   • Reverse side kick (tora yop chagi) – страничен удар с крак с въртене;
   • Twisting kick (bituro chagi) – усукващ удар с крак.

 4 гуп – Син колан

 • Основни техники:
  • Reverse downward kick (tora naeryo chagi);
  • Reverse hoking kick (tora goro chagi);
  • Reverse back kick (tora dwit chagi).
 • Форми:
  • Yul – Gok tul.
 • Спаринг:
  • Two step sparring (ibo matsogi)
  • Free sparring, kicks only (jayoo matsogi).
 • Самозащита:
  • Sweeping (подсечки).
 • Теория:
  • Yul – Gok tul – значение, брой движения, диаграма.
  • Символика на синия колан;
  • Същност на Таекуон-до;
  • Задължения на ученика.
  • Терминология:
   • X-stance (kyocha sogi) – кръстосана позиция;
   • Jumping X-stance (twigi kyocha sogi) – кръстосана позиция със скок;
   • Twin knife hand block (sang sonkal makgi) – двоен блок с отворени ръце;
   • Double forearm block (doo palmok magki) – среден двоен блок;
   • Palm hooking block (sonbadak golcho makgi) – блок „кука”;
   • Front elbow strike (ap palkup taerigi) – удар с лакът напред;
   • Reverse downward kick (tora naeryo chagi) – удар с крак отгоре надолу с въртене;
   • Reverse back kick (tora dwit chagi) – удар с крак назад с въртене;
   • Reverse hooking kick (bandae dollyo goro chagi) – удар „кука” с въртене.

 3 гуп – Син колан с червена лента

 • Основни техники:
  • Flying front kick (twimyo ap chagi);
  • Flying turning kick (twimyo dollyo chagi);
  • Flying twisting kick (twimyo bituro chagi);
  • Flying side piercing kick (twimyo yop chagi).
 • Форми:
  • Joong – Gun tul.
 • Спаринг:
  • Two step sparring (ibo matsogi);
  • Free sparring (jayoo matsogi).
 • Самозащита:
  • Falling techniques (падания).
 • Специална техника:
  • Twimyo nopi apcha bushigi. *
 • Силов тест (чупене):
  • Front kick;*
  • Elbow strike.*
 • Теория:
  • Joong – Gun tul – значение, брой движения, диаграма;
  • Дата на основаване на Международната федерация по Таекуон-до;
  • Разлика между Таекуон-до и другите бойни изкуства;
  • Разлика между спорт и бойно изкуство;
  • Теория на силата – pеакция на силата и концентрация.
  • Терминология:
   • Low stance (nachuo sogi) – ниска позиция;
   • Rear foot stance (dwit bal sogi) – позиция, при която тежестта на тялото е разпределена основно на задния крак;
   • Close ready stance B (moa junbi sogi B) – близка позиция за готовност;
   • Reverse knifehand side block (sonkal dung yop makgi) – среден блок с обърната отворена ръка;
   • Palm upward block (sonbadak ollyo makgi) – блок с дланта отдолу нагоре;
   • X-fist rising block (kyocha joomuk chookyo makgi) – горен блок с кръстосани ръце;
   • Palm pressing block (sonbadak noollo makgi) – блок „преса” с дланите на ръцете;
   • U-shape block (digutja makgi) – блок във формата на „U”;
   • Upper elbow strike (wi palkup taerigi) – удар с лакът отдолу нагоре по страничната линия на тялото;
   • Twin vertical punch (sang  joomuk sewo jirugi) – двоен вертикален удар с ръце в брадичката;
   • Twin fist upset punch (sang joomuk dwijibo jirugi) – двоен удар с ръце в корема;
   • Angle punch (giokja jirugi) – удар с ръка под ъгъл пред гърдите;
   • Flying front kick (twimyo ap chagi) – скок с удар с крак напред;
   • Flying turning kick  (twimyo dollyo chagi) – скок с удар с крак отстрани;
   • Flying side piercing (twimyo yop chagi) – скок със страничен удар с крак.

 2 гуп – Червен колан

 • Основни техники:
  • Flying downward kick (twimyo naeryo chagi);
  • Flying turning kick 360° (twimyo tora dollyo chagi);
  • Flying hooking kick (twimyo goro chagi).
 • Форми:
  • Toi – Gye tul.
 • Спаринг:
  • One step sparring (ilbo matsogi);
  • Free sparring (jayoo matsogi).
 • Самозащита:
  • Ground techniques (техники на земята).
 • Специална техника:
  • Twimyo nopi dollyo chagi. *
 • Силов тест (чупене):
  • Turning kick; *
  • Knifehand strike. *
 • Теория:
  • Toi – Gye tul –  значение, брой движения, диаграма;
  • Символика на червения колан;
  • История на Таекуон-до.
  • Теория на силата – баланс и контрол на дишането.
  • Терминология:
   • X- fist pressing block (kyocha joomuk noollo magki) – блок „преса” с кръстосани ръце;
   • W-shape block (san magki) – блок във формата на „W”;
   • Double forearm low pushing block (doo palmok najunde miro makgi) – долен двоен избутващ блок;
   • Knifehand low guarding block (sonkal najunde daebi makgi) – нисък защитен блок с отворени ръце;
   • Upset fingertip thrust (dwijibun sonkut tulgi) – удар с върха на пръстите надолу;
   • Backfist side back strike (dung joomuk yopdwi taerigi) – удар назад, със задната част на юмрука;
   • Flying downward kick (twimyo naeryo chagi) – скок с махов удар с крак, отгоре надолу;
   • Flying hooking kick (twimyo goro chagi) – скок с удар „кука”;
   • Flying twisting kick (twimyo bituro chagi) – скок с „усукващ” удар с краk;
   • Flying turning kick 360 ° (twimio sambek dollyo chagi) – скок с удар с крак отстрани с въртене.

 1 гуп – Червен колан с черна лента

 • Основни техники:
  • Flying reverse side kick (twimyo tora yop chagi);
  • Flying reverse turning kick (twimyo bandae dollyo chagi);
  • Flying reverse downward kick (twimyo tora naeryo chagi);
  • Flying reverse hooking kick (twimyo tora goro chagi).
 • Форми:
  • Hwa – Rang tul.
 • Спаринг:
  • One step sparring (ilbo matsogi);
  • Free sparring (jayoo matsogi).
 • Самозащита:
  • Primary defences against sticks & knife (основни техники срещу тояга и нож).
 • Специална техника:
  • Twimyo bandae dollyo chagi.*
 • Силов тест (чупене):
  • Side piercing kick;*
  • Back fist;*
  • Side back strike.*
 • Теория:
  • Hwa – Rang tul – значение, брой движения, диаграма;
  • Хоризонтални и вертикални линии на тялото;
  • Атакуващи и блокиращи повърхности;
  • Команди в Таекуон-до;
  • Теория на силата – маса и скорост.
  • Терминология:
   • Vertical stance (soojik sogi) – вертикална позиция;
   • Close ready stance C (moa junbi sogi C) – близка позиция за готовност;
   • Sliding (mikulgi) – приплъзване;
   • Palm pushing block (sonbadak miro magki) – бутащ блок с длан;
   • Side front block (yobap magki) – преден блок по страничната линия на тялото;
   • Front checking kick (apcha momchugi) – блокиращ (спиращ) удар с крак напред;
   • Side checking kick (yopcha momchugi) – страничен блокиращ (спиращ) удар с крак;
   • Upward punch (ollyo jirugi) – ъперкут;
   • Knifehand downward strike (sonkal naeryo taerigi) – удар с отворена ръка отгоре надолу;
   • Side elbow thrust (yop palkup tulgi) – страничен удар с лакът;
   • Flying reverse side kick (twimyo tora yop chagi) – скок със страничен удар с крак с въртене;
   • Flying reverse turning kick (twimyo bandae dollyo chagi) – скок с удар с крак отстрани с въртене;
   • Flying reverse downward kick (twimyo tora naeryo chagi) – скок с махов удар с крак с въртене;
   • Flying reverse hooking kick (twimyo tora goro chagi) – скок с удар „кука” с крак с въртене.

*Броя на дъските за силовия тест и височината за специалната техника се определят от изпитващия.

(Visited 4 532 times, 1 visits today)