ЕФЕКТЪТ НА „ПЛОСКАТА ЗЕМЯ“ В ТАЕКУОН-ДО НА ГЕН. ЧОЙ част 2

  • Post author:
  • Post category:Info / VIP
  • Reading time:3 mins read

Днес конспиративните теории са широко достъпни за всеки, според вкусът му. Като се започне от „лунната афера“, през „извънземните от древността“ и така до „плоската земя“. Но каква е връзката между бойното изкуство и всички тези конспирации???

Отговорът е озадачаващо прост: Наличието на съществени несъответствия между „официалната версия“ и действителността, които трябва да получат адекватно обяснение…

Ген.  Чой Хонг Хи умира на 15.06.2002 г., но Таекуон-до продължава да съществува и да се практикува масово. Така едно по едно изплуват несъответствията…

 

5. Знаете ли, че вълната (SineWawe) е … 3D!

Синусоидалната вълна (Sine wave) в Таекуон-до е фундаментален прийом за изпълнение на техниките. Обширна статия по темата има тук.

Същността на вълната е изпълнение на техника едновременно с вертикално движение на тялото надолу. Според ген. Чой, вълната дава възможност да се повиши силата при изпълнението на техниката в Таекуон-до, посредством преобразуването на потенциалната енергия /натрупана при издигането на тялото при подготовката / в кинетична /посредством движението на тялото надолу в края/.

Тук има два специфични момента:

  • Първо, става дума за вертикално движение и то се изобразява със съответната крива „наподобяваща синусоида“. Практически нещата са доста по-интересни и при задълбочено изследване на движението се вижда как кривата е в пространството (криволичи на ляво и на дясно). Нейната вертикална компонента нормално е в рамките на 10-15 см.(според ръста на изпълнителя), което в началния момент на снижаване води до негативен ефект – загуба на потенциална енергия. Колкото е по-голямо приклякването (което би трябвало да е само „отпускане“) толкова по-голяма е загубата и съответно по-неефективно е изпълнението на техниката! Този тип вертикално движение е практически не съвместим с техники насочени нагоре (например Чукио маки).

  • Второ, реалния ефект от изпълнението на вълната в Таекуон-до за повишаване на силата е … нищожен! Според различни експерименти около 3-5%, което е съизмеримо с грешката при измерване. Само за сравнение има изследвания които дават 7-10% повишение на силата при изпълнение на техниката с вик!!!

Въпрос към всички: Ами сега?

6. Различните позиции се измерват по различен начин (Виж статия по темата).

Дължината/Ширината на всяка позиция в таекуон-до се измерва с различно начало и край (една от пръсти до пръсти, а друга от пръсти до пета и т.н.) – нещо което противоречи на системния подход в науката. Очевидно тази част от Таекуон-до не е правилно структурирана, което противоречи на така пропагандираната „научност“ в основата на стила.

В други научни дисциплини подобен начин на измерване с различно начало и край се използва, но се обозначава с различен термин. Например в електрониката при работа с осцилоскоп за измерване на импулси – според началната и крайна точка имат различно обозначение/наименование.

Очевидно е, че трябва да се разшири терминологията описваща дължината/ширината на позициите и начина на тяхното измерване.

Въпрос към инструкторите: Ще уважим ли науката или ще продължаваме с догмите?

7. Гънън съги е дълга два пъти ширина на раменете!

В последно време тази тема отново стана актуална, след анализите на движението от формата с идентични позиции по цялата диаграма, където става очевидно несъответствието с правилото: „формите в винаги започват и свършват на едно и също място“! Тогава се повдигна въпроса, че на практика пропорциите при позициите не съответстват на Енциклопедията (нещо което практически е показано в самата Енциклопедия).

При практически измервания (на геометрично правилна позиция) се получава коефициент 2 (което е доста по-различно от коефициент 1.5 в Енциклопедията).

Този резултат (дължината е 2 пъти ширината на раменете или 44 см ширина и 89 см. дължина) се потвърждава и при анализ на снимките от Енциклопедията.

Тук „уловката“ е в типа на тялото…

Според статистиката от реална база данни, при среден ръст 174.9 см. и ширина на раменете 44 см. съотношение 2:1 е напълно валидно за около 15% от практикуващите, но както се вижда подобно съотношение ще се наблюдава при около 50% от практикуващите. Практически този коефициент е по-реалистична отправна точка от даденото в Енциклопедията 1.5:1!

Въпрос към всички: При вас дължината на гънун съги дали е 1.5 пъти ширината на раменете ви?

 

Очаквайте още:

8. Права ли е траекторията на удара?
9. Къде са скрити над 3000 техники в Таекуон-до?
10. Ударите с крака в Таекуон-до идват от…

SMBA

(Visited 15 times, 1 visits today)