В началото на 2020 г. Адвансед Таекуон-до Европа ATEU проведе първия успешен дистанционен изпит за техническа степен. За всеки желаещ да бъде повишен в техническа степен Гуп или Дан в Таекуон-до е достъпна възможност за промоция. Необходимо е да са подаде заявка (по образец) и да изпратят видеоклипове и снимки с изпълнение на техники изисквани за новата степен. При изпълнени критерии ATEU издава съответния сертификат за новата степен. Защитилите черен колан получават допълнително към  сертификата карта и значка на ATEU.

Изискванията за Гуп и Дан са посочени на сайта организацията.

(Visited 39 times, 1 visits today)