Адвансед Таекуон-до Европа ATEU предлага гъвкава схема за сътрудничество с инструктури развиващи Таекуон-до, при взаимен интерес.  Атрактивен вариант е безплатното членство към ATEU, при ангажимент инструкторът да провежда два технически изпити по Таекуон-до през годината.

Инструкторът получава право да провежда изпити за технически степени (Гуп/Дан) в групата си по правилата и условията на ATEU. Децата на възраст под 7 години могат да бъдат изпитвани за детски степени (Kid Level). Новите технически степени по Таекуон-до  се сертифицират от ATEU.

Изискванията за технически степени гуп са публикувани тук и тук.

(Visited 34 times, 1 visits today)