Иновации » Blitz Black Belt Test

През 2015 бе приложен напълно нов формат на изпит за черен колан, различен от стандартната “закостеняла” схема, при която инструкторът задава техники и брои на корейски език. Новият формат носи наименованието  Blitz Black Belt Test и е разработен от екипа на Адвансед Таекуон-до Европа.

Изпитът протича като зрелищна демонстрация пред изпитващите и гостите. За 30 минути кандидатите представят уменията си в договорен и свободен спаринг, самозащита, форма, специална техника и силов тест. Преминаването през всичките дисциплини на таекуон-до е без отегчителни паузи и прекъсвания. Работата на изпитващия се свежда единствено до това, да наблюдава и оценява кандидатите по съответните технически изисквания. След демонстрацията с кандидатите за черен колан се провежда беседа на тема теория в Таекуон-до. Въпросите обхващат историята на бойното изкуство, обяснение на техники и позиции и “теория на силата”.

Резултатът от  първия за България и Европа Blitz Black Belt Test, бе впечатляващ. Кандидатите се чувстваха по-спокойни и уверени, а и публиката  изказа удовлетворение от видяното със своите аплодисменти. Цялото внимание, бе насочено единствено към представянето на участниците, а работата на изпитващите протече спокойно и почти незабелязано.

(Visited 153 times, 1 visits today)